Erityisryhmien investointiavustukset 2018

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi investointiavustuksia, joilla pyritään lisäämään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseena soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esim. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Avustukset enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 10, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

Hakuaika

Hakemus tulee toimittaa kunnalle 13.10.2017 klo 16.00 mennessä. Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen edelleen ARA:aan.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää  rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.
Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.  

Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen

Korkotukilainoiksi voidaan hyväksyä vain vuokratalojen uudisrakentamista varten myönnettyjä rakentamislainoja. Uudisrakentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä myös muun kuin asuinrakennuksen tai tällaisen rakennuksen merkittävän osan käyttötarkoituksen muuttamista vuokra-asuinkäyttöön. Korkotuettavissa kohteissa voi olla vain normaaleja vuokra-asuntoja, joita ei ole tarkoitettu erityisesti erityisryhmien asunnoiksi.

Hakija toimittaa lyhytaikaisen rakentamislainojen korkotuen hyväksymistä koskevat hakemukset ARAlle viimeistään keskiviikkona 21.9.2016.

ARAn on kuultava hakemuksesta hankkeen sijaintikuntaa. Hakija voi hankkia omatoimisesti sijaintikunnan lausunnon hankkeestaan ennen korkotukihakemuksen toimittamista ARAlle.

Lyhytaikaista korkotukea koskevat ARAn lomakkeet löytyvät osoitteesta www.ara.fi/lomakkeet.


Avustus asumisneuvojatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2017 avustuksia asumisneuvojatoimintaan mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2017 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden.

Avustuksia voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvojatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä sijaintikunnan lausunto hankkeesta

Vuoden 2017 avustusten hakuaika päättyy 12.1.2017.

 

ARA:n tuet 2015

KORKOTUKILAINAT

Vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistustalon rakentamiseen
Omaksilunastettavan asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen
Erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteeseen
Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantamiseen
Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan

Edellä mainittuja korkotukilainoja voi hakea v. 2015 jatkuvan haun puitteissa ilman erityistä hakuaikaa.
Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan.

TAKAUSLAINAT

Takauslainat vuokrataloille. Jatkuva haku. Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus (uusi tukimuoto). Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan. 
 
KÄYNNISTYAVUSTUS

Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus. Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan.

Vuokra-asuntojen rakentamisen takauslainojen käynnistysavustus. Jatkuva haku 15.12.2015 asti. Hakemus jätetään ARAaan.

ARAN MYÖNTÄMÄ PURKUAVUSTUS

Jatkuva haku. Hakemus jätetään ARAaan.

VALTIOKONTTORIN MYÖNTÄMÄ TUKI: RAJOITUS- JA PURKUAKORDIT

Rajoitus- ja purkuakordit siirtyivät 1.9.2013 lukien valtiokonttorin käsiteltäviksi ja päätettäviksi.
Akordiasioita ja niiden hakemista koskevat ohjeet löytyvät valtiokonttorin verkkosivuilta.

  

 Tietoa asumisen tuista ja avustuksista löydät mm. seuraavilta sivuilta

ARA - asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

KELA - asumisen tuet