Opinto-opas

Opinto- ja koulumatkatuki

Lisätietoa ja tukea tukien hakemiseen

Lukiossa opinto- ja koulumatkatukiasioissa opiskelijoita auttaa koulusihteeri eli ole rohkeasti yhteyksissä lukion kansliaan. Myös lukion koulukuraattori auttaa tarvittaessa tukiasioissa.

Ajankohtaista asiaa!

Koulumatkatukia haetaan jatkossa suoraan verkossa OmaKelassa.

Lue tarkemmin aiheesta täältä

Kun Kelan päätös on tullut, matkalippu ostetaan Matkahuollon REITIT JA LIPUT- sovelluksen kautta. Lue tarvittaessa tarkemmat ohjeet.

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa opintotukeen ja koulumatkatukeen

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen elokuussa 2021, ja samalla toisen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi. Lakimuutos tuo mukanaan muutoksia myös opiskelijoille suunnattuihin Kelan etuuksiin.

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa sitä, että nuoren pitää peruskoulun jälkeen siirtyä suorittamaan toisen asteen tutkintoa lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen tai hakeutua nivelvaiheen koulutukseen.

Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste otetaan käyttöön ikäluokka kerrallaan.

Nuorella on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos hän täyttää molemmat seuraavat ehdot:

  • Hän päättää peruskoulunsa vuonna 2021 tai sen jälkeen.
  • Hän on syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät ole maksuttomia, vaikka ehdot täyttyisivät. Koulutuksen maksuttomuuden voi tarkistaa oppilaitoksesta. 

Opintotukeen pieniä muutoksia

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintotukea hän voi saada samoin kuin muut opiskelijat. Muilla opiskelijoilla (opiskelijat, jotka eivät kuulu maksuttoman toisen aste on yhä mahdollisuus hakea opintorahan oppimateriaalilisää.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija voi saada opintotukea myös aikuislukio-opintoihin.

Koulumatkatuki muuttuu kaikilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen

Opiskelija voi 1.8.2021 alkaen saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos matkapäiviä on kalenterikuukauden aikana 15 tai enemmän. Jos matkapäiviä on 10–14, koulumatkatuen määrä on puolet täysimääräisestä tuesta.

Koulumatkatukea voi siis elokuusta alkaen saada, vaikka opiskelijalla ei olisi päivittäistä koulumatkaa. Esimerkiksi vuoroviikoin vanhempiensa luona asuva voi saada koulumatkatukea, vaikka ehdot täyttyisivät vain silloin, kun hän kulkee koulumatkat toisen vanhemman luota.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille koulumatkatukea uusilla ehdoilla

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muilla kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla matkan täytyy olla vähintään 10 kilometriä, jotta voi saada koulumatkatukea.

Jos maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija kulkee oppilaitokseen julkisilla liikennevälineillä tai koulukuljetuksella, hän ei yleensä maksa matkalipusta itse mitään. Kela maksaa koulumatkatuen lipun myyjälle, koulukuljetuksen järjestäjälle tai opiskelijalle itselleen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun HSL-alueella opiskelija ostaa matkalipun itse ja Kela maksaa koulumatkatuen opiskelijalle. Muilla kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla koulumatkatuessa on omavastuuosuus, joka riippuu matkapäivien määrästä.

Koulumatkatukeen oikeuttavia opintoja ovat lukio-opinnot, opinnot ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseksi, toisen asteen valmentavat koulutukset ja aikuisten perusopetus.

Koulumatkatukea haetaan lomakkeella KM 1 (pdf), joka jätetään omaan oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea OmaKelassa. Ole koulun kansliaan yhteydessä lisätietojen saamiseksi.

Lisätietoja