Opiskelukäytännöt

Opintokompassi

LOPS2021 mukaan opiskelevat (1.8.2021 alkaen opintonsa aloittaneet opiskelijat)

Löydät koko opetussuunnitelman ja tarkemman tuntijaon opintoihin täältä.

Lukiossa vaikutat itse opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kolme vuotta, mutta opiskelut voi suorittaa myös neljässä vuodessa. Perustellusta syystä rehtori voi neljännen vuoden jälkeenkin antaa suoritusaikaan pidennystä (esimerkiksi mikäli joudut keskeyttämään opintosi pidemmäksi aikaa terveydellisten syiden vuoksi). Opintojaksovalinnoissa ja lukujärjestyksen laatimisessa sinua auttavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori.  

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Jos aiot ylioppilaaksi kolmessa vuodessa, sinun tulee suorittaa opintoja esimerkiksi alla olevassa taulukossa ilmoitetussa suositusaikataulussa: 

 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 
1.v 12 op 24 op 32 op 48 op 60 op 
2.v 72 op 84 op 96 op 108 op 120 op 
3.v 130 op 140 op 150 op   

Neljän vuoden suunnitelmalla 

 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso 
1.v 8 op 18 op28 op30 op 48 op
2.v 58 op66 op74 op 82 op90 op
3.v 98 op 106 op 114 op 122 op130 op
4.v 136 op 144 op150 op  

LOPS2016 mukaan opiskelevat (ennen elokuuta 2021 opintosa aloittaneet opiskelijat)

Lukiossa vaikutat itse opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kolme vuotta, mutta opiskelut voi suorittaa myös neljässä vuodessa. Perustellusta syystä rehtori voi neljännen vuoden jälkeenkin antaa suoritusaikaan pidennystä.

Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, joista vähintään 10 tulee olla syventäviä.

Jos aiot ylioppilaaksi kolmessa vuodessa, sinun tulee suorittaa opintoja alla olevassa taulukossa ilmoitetussa aikataulussa:

 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso 
1.v 6 kurssia 12 kurssia 18 kurssia 24 kurssia 30 kurssia 
2.v 36 kurssia 42 kurssia 48 kurssia  54 kurssia 60 kurssia 
3.v 65 kurssia 70 kurssia 75 kurssia   

Neljän vuoden suunnitelmalla

 1.jakso2.jakso3.jakso4.jakso5.jakso
1.v4 kurssia9 kurssia14 kurssia19 kurssia24 kurssia
2.v29 kurssia33 kurssia37 kurssia41 kurssia45 kurssia
3.v49 kurssia53 kurssia57 kurssia61 kurssia65 kurssia
4.v68 kurssia72 kurssia75 kurssia  

Kurssivalinnoissa ja lukujärjestyksen laatimisessa sinua auttavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori.

Opintokompassi

Keneltä kysyn? Kenelle selvitän? Lihavoitu rasti kertoo, kenen puoleen ensisijaisesti käännyt.ROLOPOAORehtoriKoulu-sihteeri
Opintosuunnitelman toteutuminen ja opintojen seuranta X X XX 
Opintosuunnitelman muutokset X  X XX 
Lukujärjestykset X  X  
Opiskelijoiden Wilma-tunnukset    X
Huoltajien Wilma-tunnukset    X
Kurssien suoritusjärjestys  XX  
Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen (sähköinen lomake) X   
Muiden oppilaitosten kurssit XXXX
Lupa max. 3 vrk poissaoloon ja poissaoloselvityksetX    
Lupa tunnilta poissaoloonX X  
Lupa pidempään poissaoloon (yli 3 vrk)   X 
YO-tutkinto X XX
YO-kirjoitusten ainekohtaiset kysymykset  X  
YO-tutkinnon hajauttaminen X X 
Opintotuki, koulumatkatuki    X
Jatkokoulutusasiat X   
Erilaiset hakemukset, lomakkeet, todistukset jne.    X
Matka-asiat, alennusliput, opiskelutodistukset    X
Opiskelijan oikeusturva-asiat   X 
OpiskeluvaikeudetXX X 
Henkilökohtaiset ongelmatXX X 
Opintojen keskeyttäminenXX XX
RO=ryhmänohjaaja        
AO=aineen opettaja      
LOPO=lukion opinto-ohjaaja