Opinto-opas

Opiskelukäytännöt

Lukuvuonna 2022-2023 3. vuosikurssien opiskelijat opiskelevat LOPS 2016 mukaan ja 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat LOPS 2021 mukaan. Lukion opetussuunnitelmissa on eroavaisuuksia, joten huolehdithan, että tutustut juuri sinua koskeviin ohjeisiin.

Jotta opiskelusi etenee toiveittesi mukaisesti, on paras laatia opintosuunnitelma paitsi seuraavaa lukuvuotta myös koko lukioaikaa varten. Opinto-ohjelman ja työjärjestyksen laatimisessa sinua auttavat aineenopettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtorit.

Tehtyä opintosuunnitelmaa tulee noudattaa. Opintosuunnitelman muutoksesta on keskusteltava hyvissä ajoin ennen seuraavan periodin alkua lukion opinto-ohjaajan kanssa. Yksittäisen opiskelijan opintosuunnitelman muuttaminen vaikuttaa aina myös opetusryhmien kokoon. Huomioithan myös oppivelvollisuuden tuomat velvoitteet opintojen etenemiseen liittyen.

18-vuotta täyttäneiden suostumuslomake yhteydenpitoon huoltajiin löytyy opiskelijan Wilma-tunnuksilla Wilma-lomakkeista.

Tapaturman sattuessa kunnan toimintaohje: https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koulun-arki/tapaturmat-ja-vakuutukset/