Opinto-opas

Opiskelukäytännöt

Jotta opiskelusi etenee toiveittesi mukaisesti, on paras laatia opintosuunnitelma paitsi seuraavaa lukuvuotta myös koko lukioaikaa varten. Opinto-ohjelman ja työjärjestyksen laatimisessa sinua auttavat aineenopettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtorit.

Tehtyä opintosuunnitelmaa tulee noudattaa. Opintosuunnitelman muutoksesta on keskusteltava hyvissä ajoin ennen seuraavan periodin alkua lukion opinto-ohjaajan kanssa. Yksittäisen opiskelijan opintosuunnitelman muuttaminen vaikuttaa aina myös opetusryhmien kokoon. Huomioithan myös oppivelvollisuuden tuomat velvoitteet opintojen etenemiseen liittyen.

18-vuotta täyttäneiden suostumuslomake yhteydenpitoon huoltajiin löytyy opiskelijan Wilma-tunnuksilla Wilma-lomakkeista.

Tapaturman sattuessa kunnan toimintaohje: https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koulun-arki/tapaturmat-ja-vakuutukset/