Opiskelukäytännöt

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyvästä tiedottamisesta vastaavat rehtori ja apulaisrehtorit. Tutkinnon suorittamisen suunnitteluun liittyvää ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja aineenopettajat. Abiturienteille jaetaan vuosittain tiedote, jossa kerrotaan tutkinnon suorittamiseen liittyvät ajankohtaiset asiat ja käytännöt. Rehtori pitää myös ylioppilaskirjoitusinfot keväisin ja syksyisin. Näihin infoihin jokaisen kokelaan on osallistuttava.

Ajankohtaista tietoa ylioppilaskokeista löydät seuraavilta sivuilta: ylioppilastutkinto.fi