Opiskelukäytännöt

Järjestyssäännöt

Nurmijärven lukion järjestyssäännöt


Nurmijärven lukion toiminta perustuu tuttuun ja turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa sitoudumme kunnioittamaan ja noudattamaan yhteisiä arvojamme sekä sääntöjämme. Lukiomme järjestyssäännöt ovat muodostuneet opiskelijoiden, huoltajien ja opettajakunnan sekä lukion henkilökunnan yhteistyöllä.

Järjestyssäännöt vahvistetaan lukuvuosisuunnitelman yhteydessä ja täydentävät Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Sitoudumme noudattamaan yhteisiä järjestyssääntöjä osana opetussuunnitelmaamme ja opetukseen liittyviä tapahtumiamme huomioiden myös muut lainsäädännöt ja normit sekä viranomaisohjeet.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös esimerkiksi lukuvuosisuunnitelman mukaisilla opintomatkoilla sekä etäopetuksessa.

• Hyvät käytöstavat kuuluvat toimintakulttuuriimme.

• Kunnioitamme jokaisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta – jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön!

• Pidämme huolta lukiostamme, sen siisteydestä ja tavaroista yhdessä.


• Noudatamme opiskelijoiden käytössä olevien säilytyslokerikkojen käyttösääntöjä.

• Arvostamme hyvää työrauhaa tiloissamme.

• Pukeudumme asiallisesti.

• Lukiomme ja sen lähiympäristö ovat savuttomia sekä päihteettömiä.

• Puhelinta, tietotekniikkaa ja elektronisia välineitä käytetään opiskeluun oppitunneilla opettajan ohjeistuksia noudattaen. Laitteiden viihdekäyttö kuulu oppituntien ja muiden oppilaitoksen tilaisuuksien ulkopuolelle.


• Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.


• Mikäli opiskelija havaitsee jotain poikkeavaa tai tapahtuu jotain ikävää, asiasta ilmoitetaan viipymättä lukion henkilökunnalle.