Heinoja

Millaisen talon voin rakentaa?

Heinojan alue on maisemallisesti ja sijainniltaan merkittävällä paikalla Kirkonkylän keskustan ja sen palveluiden läheisyydessä. Jotta alueesta syntyisi korkeatasoinen ja alueen erityispiirteet huomioon ottava kokonaisuus, on asemakaavassa annettu erilaisia määräyksiä.

Metsässä oleva hiidenkirnu, jonka vieressä istuu kaksi ihmistä kyykyyssä.

Asemakaavamerkinnät ja määräykset

Asemakaavamerkinnät määrittelevät esimerkiksi erilaisten pientalojen korttelialueet, lähivirkistys-, puisto- ja luonnonsuojelualueet. Yleiset määräykset koskevat korttelialueiden rakentamista, julkisivuja, liikennemelun torjuntaa, hulevesien hallintaa ja pohjavesien suojelua.

Rakentamistapaohje ohjaa rakentajaa

Asemakaavan tavoitteita on esitelty esimerkein ja havainnollistavin kuvin rakennustapaohjeessa. Ohjeesta löytyy tietopaketti rakentajalle, kuten esimerkiksi

  • tietoa rakennuksen sijoittamisesta ympäristöön,
  • sijoittelusta tontille ja
  • arkkitehtuurista

Heinojan asuinalueesta on myös tehty

Lisätietoja