Kylänpää

Kylänpään tontit

Kylänpään alueelle on rakentunut jo yli 50 pientaloa. Kaiken kaikkiaan pientaloja on tulossa alueelle liki 100. Hakuun tuli 20 uutta omakotitonttia maanantaina 4.3.2024. Näiden tonttien haku on nyt päättynyt ja tonttien saajat on arvottu. Arvonnassa mahdollisesti jakamatta jääneet tontit vapautuvat hakuun jatkuvan haun menetelmällä huhti-toukokuun aikana. Vapaiksi jääneitä haetaan Tonttien hakupalvelussa . Tontin voi joko ostaa tai vuokrata.

Tonttien pinta-alat ovat 649-1081 m2 välillä ja hinnat vaihtelevat 32 450 eurosta – 54 050 euroon. Vuosivuokra vaihtelee 1947 euron – 3243 euron välillä.

Asemakaavassa tonttien määräys on AO1, erillispientalojen alue. Rakennusoikeutta tonteilla on 250 k-m2 ja tontille saa rakentaa yhden asunnon.

Kortteli 1708

TonttiPinta
-ala
Rakennus-
oikeus
Kauppa-
hinta
Vuosi-
vuokra
199925049 950,002 997,00
283925041 950,002 517,00
390325045 150,002 709,00

Kortteli 1709

TonttiPinta
-ala
Rakennus-
oikeus
Kauppa-
hinta
Vuosi-
vuokra
1100125050 050,003 003,00
284425042 200,002 532,00
391225045 600,002 736,00

Kortteli 1710

TonttiPinta
-ala
Rakennus-
oikeus
Kauppa-
hinta
Vuosi-
vuokra
198425049 200,002 952,00
298025049 000,002 940,00

Kortteli 1711

TonttiPinta
-ala
Rakennus-
oikeus
Kauppa-
hinta
Vuosi-
vuokra
1107125053 550,003 213,00
2107425053 700,003 222,00

Kortteli 1717

TonttiPinta
-ala
Rakennus-
oikeus
Kauppa-
hinta
Vuosi-
vuokra
1108125054 050,003 243,00
268425034 200,002 052,00

Kortteli 1720

TonttiPinta
-ala
Rakennus-
oikeus
Kauppa-
hinta
Vuosi-
vuokra
1106625053 300,003 198,00
279625039 800,002 388,00
364925032 450,001 947,00
474925037 450,002 247,00

Kortteli 1721

TonttiPinta
-ala
Rakennus-
oikeus
Kauppa-
hinta
Vuosi-
vuokra
179225039 600,002 376,00
277625038 800,002 328,00
365325032 650,001 959,00
477925038 950,002 337,00  

Miten haen tonttia?

Arvontamenettelyllä myytävät tontit

Uudet omakotitontit laitetaan aina ensin hakuun arvontamenettelyn kautta. Hakuaika on kaksi viikkoa. Hakemus jätetään Tonttien hakupalvelun kautta.

Hakemukseen voi valita mieluisuusjärjestyksessä 1–10 tonttia, joiden arvontaan haluaa osallistua. Samasta taloudesta voi jättää vain yhden hakemuksen. Jos hakemuksia kuitenkin on enemmän kuin yksi, niin taloudelle jätetään arvontaan yksi hakemus, ja muut mitätöidään.

Uuteen tonttihakuun ei voi osallistua, mikäli hakija ei ole täyttänyt kunnalta aiemmassa haussa saadun kohteen rakentamisvelvollisuutta.

Tontin hakijalle arvotaan luovutettava tontti. Mikäli hakemuksia saapuu enemmän kuin jaettavia tontteja, eivät kaikki hakijat saa arvonnassa tonttia.

Tonttien arvonta suoritetaan Tonttien hakupalvelussa mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Hakijoille lähetetään sähköpostitse tieto, minkä tontin he ovat saaneet ja miten asia etenee. Myös arvonnassa ilman tonttia jääneisiin ollaan yhteydessä heti arvonnan suorittamisen jälkeen.

Perehdy omakotitonttien yleisiin haku- ja luovutusperiaatteisiin (pdf).

Jatkuvassa haussa myytävät tontit

Jos omakotitontteja jää myymättä/vuokraamatta joltain alueelta, niin ne laitetaan sähköisesti haettavaksi Tonttien hakupalveluun jatkuvan haun periaatteella. Jatkuvan haun tontteja voi hakea ympäri vuoden.

Jatkuvan haun tontit luovutetaan hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa omaksi.

Sama hakija, talous tai yritys voi jättää vain yhden hakemuksen.

Mikäli haluaa hakea useampaa tonttia, niitä haetaan yhdellä hakemuksella. Hakemuksessa hakija järjestää tontit haluamaansa mieluisuusjärjestykseen. Tontteja luovutetaan vain yksi per hakija/ talous/ yritys.

Virheelliset, puutteelliset ja samasta taloudesta jätetyt tuplahakemukset hylätään.

Lisätietoja