Kylänpää

Miten haen tonttia?

Tonttimyynnissä on kaksi hakutapaa, joilla omakotitonttia haetaan.

Kun omakotitontit tulevat ensi kerran myyntiin, käytetään arvontamenettelyä, jossa tontit arvotaan hakijoiden kesken. Arvontamenettelyyn tulevat tontit ovat aina nähtävillä viikkoa ennen haun alkamista. Haun alettua, on hakuaika tontteihin kaksi viikkoa.

Jatkuva haussa olevia tontteja voi hakea ympäri vuoden, ja tontit luovutetaan hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa omaksi.

Kaikki vapaat ja haettavissa olevat tontit löytyvät sähköisestä Tonttien hakupalvelusta

Arvontamenettelyllä haettavat tontit

Uudet omakotitontit laitetaan aina hakuun ensimmäistä kertaa arvontamenettelyn kautta.
Luovutettavat omakotitontit asetetaan arvontamenettelyyn, jossa kullekin tontin hakijalle arvotaan luovutettava tontti. Arvonta suoritetaan sähköisessä Tonttien hakupalvelussa mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä ja arvonnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakuun osallistuneille sähköpostitse. Koneen arpomaa tonttia ei voi vaihtaa.

Vain yksi hakemus per talous voi osallistua arvontaan. Mikäli samasta taloudesta jätetään enemmän kuin yksi hakemus, muut hakemukset mitätöidään. Hakemukseen voi valita mieluisuusjärjestyksessä 1-10 tonttia, joiden arvontaan haluaa osallistua.

Hakuaika arvontamenettelyllä jaettaviin tontteihin on kaksi viikkoa.
Mikäli hakemuksia saapuu enemmän kuin jaettavia tontteja, eivät kaikki hakijat saa arvonnassa tonttia.
Mikäli arvonnassa jää tontteja jakamatta, siirtyvät ne Jatkuvaan hakuun.

Jatkuvassa haussa haettavat tontit

Jatkuvan haun omakotitontteja on haettavana ympäri vuoden. Joukossa voi myös olla yksittäisiä hajatontteja eri alueilta. Jatkuvan haun tontit luovutetaan hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Tonttien hakupalvelu päivittyy mahdollisten peruutustonttien osalta joka kuun ensimmäisenä maanantaina klo 9.00 jolloin julkaistaan nähtäväksi mahdolliset edellisen kuukauden aikana peruutetut tontit.


Näiden tonttien haku alkaa kuun toisena maanantaina, eli viikon kuluttua siitä, kun mahdolliset peruutustontit on julkaistu nähtäväksi.


Mikäli hakuajan alkamisajankohta osuu arkipyhään, siirtyy hakuajan alkamisajankohta seuraavaan arkipäivään. Poikkeuksena elokuu sekä tammikuu, jolloin peruutustontteja ei julkaista, vaan julkaisu siirtyy seuraavan kuun alkuun.

Nainen istuu pöydän äärellä ja kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.

Yleistä tonttien hausta

Tontteja haetaan sähköisessä Tonttien hakupalvelussa, jossa näkyy ajantasainen tilanne vapaista ja haettavissa olevista tonteista.

Tontin hakija voi päättää haluaako vuokrata tontin vai ostaa omaksi.

Sama hakija / talous / yritys voi jättää vain yhden hakemuksen.

Mikäli haluaa hakea useampaa tonttia, niitä tulee hakea yhdellä hakemuksella, jolloin ne tulee järjestää haluttuun mieluisuusjärjestykseen. Tontteja luovutetaan vain yksi per hakija/ talous/ yritys.

Virheelliset, puutteelliset ja samasta taloudesta jätetyt tuplahakemukset hylätään.

Huomioithan myös, että uuteen hakuun ei voi osallistua, mikäli hakija ei ole täyttänyt kunnalta aiemmassa haussa saadun kohteen rakentamisvelvollisuutta.

Kaavamääräyksellä AO1 merkitylle tontille saa rakentaa yhden omakotitalon ja AO2 merkityille tonteille saa rakentaa enintään kaksi asuntoisen paritalon. Näitä tontteja haettaessa tulee hakemukseen täyttää kaikkien hakijoiden tiedot.