Vanha-Klaukka

Millaisen talon voin rakentaa?

Vanha-Klaukka on moderni, ekologinen ja luonnonläheinen asuinalue Klaukkalan kasvavassa taajamassa. Rakentamisessa kannustetaan energiatehokkaisiin ja ekologisiin suunnitteluratkaisuihin esimerkiksi mahdollistamalla aurinkopaneelit ja -keräimet sekä viherkatot. Puurakentaminen on mahdollista koko alueella.

Isosuon aluetta reunustavilla kortteleilla muodostetaan siirtymävyöhyke asutuksen ja luonnonmukaisten alueiden välille. Luontoa tuodaan alueen keskelle osin puistomaisina ja osin luonnontilaisen kaltaisina viheralueina, joille on lyhyt matka alueen joka osasta. Viheralueverkostoa pitkin pystyy liikkumaan koko Vanha-Klaukan alueella.

Asemakaavassa on annettu määräyksiä mm. arkkitehtuurista, meluntorjunnasta, hulevesien hallinnasta sekä pohjavesien suojelusta.

Vanha-Klaukan asemakaavakartta ja -määräykset

Rakentamistapaohje ohjaa rakentajaa

Vanha-Klaukan rakentamistapaohje ohjaa rakentajaa suunnittelussa ja rakentamisessa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • rakennusten yleisilme
  • piha ja kasvillisuus
  • aitaaminen
  • energiatehokkuus

Vanha-Klaukan muut aineistot:

Lisätietoja