Rantapuisto

Millaisen talon voin rakentaa?

Rantapuiston alue rajautuu pohjoisosastaan Sompiontiehen, itäosastaan Antturintiehen ja Rantakujaan, lännestä Järvilinnuntiehen. Alueen eteläpuolella sijaitsee pelloksi kuivatettu Nurmijärvi. Pinta-alaltaan alue on noin 0,8 ha. Alue on nykyisin rakentamatonta peltoaluetta.

Asemakaavamäärittelyn mukaan rakennusten tulee olla kapearunkoisia pientaloja, ns. minitaloja. Niiden tulee runkosyvyydeltään, kattomuodoltaan sekä väritykseltään muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

Rakentamisessa tulee huomioida kestävän kehityksen mukaiset periaatteet. Rakennusten tulee olla energiatehokkaita sekä käyttötarkoitus huomioon ottaen muuntojoustavia. Rakennusmateriaalien tulee olla hiilijalanjäljeltään matalia, uusiokäytettäviä ja kierrätettäviä.

* Rantapuiston asemakaava ja määräykset

Rakentamistapaohje ohjaa rakentajaa

Rantapuiston alueelle on laadittu rakentamistapaohje, jolla ohjataan rakentajaa pienten tonttien suunnittelussa ja rakentamisessa erityisesti seuraavissa asioissa:

 • rakennusten ulkomitat
 • etäisyydet tonttirajoista
 • piha-alueiden suunnittelu
 • asuintilojen ja ikkunoiden suuntaus
 • autopaikat
 • istutukset
 • aitaaminen
 • hulevesien hallinta
 • talousrakennukset
 • liittymät
 • rakennustekniset näkökohdat

* Rantapuiston rakentamistapaohje

Lisäksi Rantapuiston alueesta on tehty

Lisätietoja