Kylänpää

Millaisen talon voin rakentaa?

Kylänpään asuinalue sijaitsee taajamakuvan kannalta merkittävällä paikalla Rajamäen keskustassa ja sen läheisyydessä. Kylänpää sijaitsee maantien 11299 (Kiljavantie) – maantien 1311(Rajamäentie) –
Astrakanintien rajaamalla alueella.

Kylänpään suunnittelun kantavina teemoina ovat olleet puutarha, ulkoilu, vesi ja ”ruukki”. Asemakaavalla ja siihen liittyvällä rakentamistapaohjeella pyritään nostamaan nämä teemat näkyviksi niin, että ne muodostuvat luontevaksi osaksi Kylänpään aluetta.

Jotta alueesta tulisi omaidenttinen, vetovoimainen, korkeatasoinen ja alueen erityispiirteet huomioon ottava, niin asemakaavassa on annettu määräyksiä arkkitehtuurista, meluntorjunnasta, hulevesien hallinnasta sekä pohjavesien suojelusta.

Kylänpään asemakaava ja määräykset

Rakentamistapaohje ohjaa rakentajaa

Kylänpään alueelle on laadittu rakentamistapaohje, jolla ohjataan rakentajaa suunnittelussa ja rakentamisessa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • maaston muodot – maiseman luonnonmukaisuus ja maaston korkeuserot tulisi säilyttää
  • pohjaveden laadun suojelu – ennen rakentamista selvitettävä pohjavesiolosuhteet ja tontin maaperä
  • hulevesiratkaisuissa huomioitava alueen vesistöt
  • melunsuojaus asuinrakennusten sisällä ja pihoilla

Kylänpään rakentamistapaohje

Lisäksi Kylänpään alueesta on tehty:

Kylänpään rakennattavuusselvitys

Kylänpään rakennettavuuskartta

Lisätietoja