Opinto-opas

Oppivelvollisuus ja opintojen tuet

Lain mukaan nuoren oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes hän täyttää 18-vuotta tai tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Huoltajalla on velvollisuus seurata opintojen edistymistä. Oppivelvollisuuslaki 9§ 

Oppivelvollinen nuori on velvollinen vastaanottamaan opiskelupaikan ja aloittamaan opinnot. Jos nuori ei saa tai vastaanota paikkaa valitsemissaan koulutuksissa, hänelle osoitetaan paikka tuva-koulutuksessa. 

Toisen asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta 

Opiskelijan ei tarvitse itse hankkia tai maksaa lukiokoulutuksessa tarvittavia opiskelumateriaaleja tai välineitä. Oppilaitos hankkii nämä opiskelijoille. 

Toisella asteella opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja vastaavista voidaan periä kohtuullinen maksu. Opiskelijalle on tällöin tarjottava korvaava maksuton suoritustapa. 

Hallituksen toimesta on käynnistetty keväällä 2024 selvitys maksuttomuuden päättämisestä siihen kun opiskelija täyttää 18-vuotta.  

Koulumatkatuki: https://www.kela.fi/koulumatkatuki  

Opintotuki: https://www.kela.fi/opintotukiaika-enimmaistukiaika-toisen-asteen-opinnoissa