Opinto-opas

Opiskelun arki

Jokainen opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman koko lukioaikaa varten. Opintosuunnitelman ja työjärjestyksen laatimisessa auttavat aineenopettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtorit. 

Opintosuunnitelmaa voi muuttaa joustavasti opiskeluaikana. Muutoksesta on keskusteltava hyvissä ajoin ennen seuraavan periodin alkua opinto-ohjaajan kanssa. Tarvittaessa perustetaan monialainen opiskeluhuoltoryhmä opintojen suunnittelun tueksi. Tällöinkin on otettava huomioon oppivelvollisuuteen liittyvät velvoitteet opintojen etenemiseen liittyen.