Palvelut

Vesihuoltotöiden tilauslomake

Tilannetiedote 16.3.2020

Koronaviruksen takia Nurmijärven Vesi priorisoi henkilöstöresurssit kriittisiin ja pakollisiin töihin. Näin ollen kiireettömät työt, kuten vesimittarien tai vesimittariventtiilien vaihdot, siirretään myöhempään ajankohtaan. Tällä tavoin pyrimme turvaamaan mahdollisimman häiriöttömän vesihuoltopalvelun myös poikkeustilanteessa. Nurmijärven Vesi kiittää yhteistyöstä ja ymmärryksestä hankalassa tilanteessa.

Voit tilata vesihuoltotöitä sähköisellä lomakkeella. Putkimestari ottaa yhteyttä tilauksen jälkeen ja sopii lopullisen asennuspäivän.

Jos tilaat tonttivesijohdon ja -viemärin liittämistyön, muista seuraavat asiat:

  • Varaa riittävästi aikaa. Toimitusaika liittämistyölle vaihtelee 1 -3 viikkoon vuodenajasta riippuen
  • Asiakas hoitaa kaivuutyön ja kaikki niihin liittyvät järjestelyt ja selvitykset kaikkialla muualla paitsi päävesijohtojen, kokoojaviemärien sekä himanit-vesijohtojen läheisyydessä
  • Kaivannon tulee olla valmiina edellisen päivän klo 12.00 mennessä
  • Kaivantojen on oltava ohjeiden mukaisesti tehtyjä ja täysin valmiita, jotta Nurmijärven Veden putkimestari voi katselmoida kaivannon
  • Jos kaivanto ei ole ohjeiden mukaisesti kaivettu, siirtyy työ liitosjonon viimeiseksi ja vesilaitos veloittaa peruuntuvasta työstä ylimääräisen käyntimaksun
  • Tonttivesijohdon ja -viemärin liittämistyöstä löydät sivulta Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon

Töiden laskutus tapahtuu kulloinkin voimassa olevien vesilaitoksen laskutusperusteiden mukaisesti.

Täytä vesihuoltotöiden sähköinen tilauslomake alla olevasta kuvakkeesta klikkaamalla:

Vaihtoehtoisesti voit käyttää alla olevaa pdf-lomaketta. Avaa lomake, täytä tarvittavat tiedot, tulosta ja toimita lomake Nurmijärven vedelle.

Nurmijärven Veden laskutus ja palvelumaksuhinnasto

Lisätietoja vesihuoltotöiden tilaamisesta

Lisätietoja tilauslomakkeesta

Lisätietoa asennustöistä