Palvelut

Vesihuoltotöiden tilauslomake

Voit tilata vesihuoltotöitä sähköisellä lomakkeella. Putkimestari ottaa yhteyttä tilauksen jälkeen ja sopii lopullisen asennuspäivän.

Jos tilaat tonttivesijohdon ja -viemärin liittämistyön, muista seuraavat asiat:

  • Varaa riittävästi aikaa. Toimitusaika liittämistyölle vaihtelee 1 -3 viikkoon vuodenajasta riippuen
  • Asiakas hoitaa kaivuutyön ja kaikki niihin liittyvät järjestelyt ja selvitykset kaikkialla muualla paitsi päävesijohtojen, kokoojaviemärien sekä himanit-vesijohtojen läheisyydessä
  • Kaivannon tulee olla valmiina edellisen päivän klo 12.00 mennessä
  • Kaivantojen on oltava ohjeiden mukaisesti tehtyjä ja täysin valmiita, jotta Nurmijärven Veden putkimestari voi katselmoida kaivannon
  • Jos kaivanto ei ole ohjeiden mukaisesti kaivettu, siirtyy työ liitosjonon viimeiseksi ja vesilaitos veloittaa peruuntuvasta työstä ylimääräisen käyntimaksun
  • Tonttivesijohdon ja -viemärin liittämistyöstä löydät sivulta Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon

Töiden laskutus tapahtuu kulloinkin voimassa olevien vesilaitoksen laskutusperusteiden mukaisesti.

Täytä vesihuoltotöiden sähköinen tilauslomake alla olevasta kuvakkeesta klikkaamalla:

Vaihtoehtoisesti voit käyttää alla olevaa pdf-lomaketta. Avaa lomake, täytä tarvittavat tiedot, tulosta ja toimita lomake Nurmijärven vedelle.

Nurmijärven Veden laskutus ja palvelumaksuhinnasto

Lisätietoja vesihuoltotöiden tilaamisesta

Lisätietoja tilauslomakkeesta

Lisätietoa asennustöistä