Palvelut

Ohjeita kiinteistön vesihuollon hoitamiseen

Nurmijärven Veden vesihuoltoverkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Kiinteistön omistajan tulee pitää huolta kiinteistön vesihuoltolaitteista. Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä kvv-laitteistot siten, että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, Nurmijärven Vedelle eikä kolmannelle osapuolelle ja että vesi säilyy jatkuvasti talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaisena. Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Nurmijärven Vedelle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista.

Asiakas on velvollinen noudattamaan Nurmijärven Veden antamia ohjeita tai määräyksiä näiden laitteiden asentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Asiakas on Nurmijärven Veden kirjallisesta pyynnöstä velvollinen poistamaan laitoksen toimintaa haittaavat kiinteistökohtaiset kvv-laitteistot.

Vinkkejä ja ohjeita kiinteistön vesihuollon hoitoon