Palvelut

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos sopimusta tai laskua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, voitte olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonnan kanssa keskusteltuanne, voitte saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.