Palvelut

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos sopimusta tai laskua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, voitte olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonnan kanssa keskusteltuanne, voitte saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?