Yleistä

Toiminta-alue

Nurmijärven Vesi vastaa talousveden jakelusta ja jäteveden viemäröinnistä toiminta-alueellaan. Vesilaitoksen toiminta-alueen määrittelee kunta. Vedenjakelun toiminta-alueita ovat kartassa esitetyn mukaisesti Kirkonkylän, Klaukkalan, Rajamäen, Röykän ja Nukarin taajamat. Jäteveden viemäröinnin toiminta-alueita ovat kartassa esitetyn mukaisesti Kirkonkylän, Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän taajamat.

Vesilaitoksen toiminta-alue
Viemärilaitoksen toiminta-alue