Nurmijärven Vesi -liikelaitos

  • on kuntalain mukainen liikelaitos 1.1.2009 alkaen
  • toimittaa talousveden ja vastaanottaa jätevedet toiminta-alueella
  • kattaa toimintamenot ja investoinnit tulorahoituksella ja  tarvittaessa lainoituksella