a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Hae yhteystiedoista

Yhteystiedot

Sirpa Hyvärinen
koulukuraattori
Lukkarin, Karhunkorven, Palojoen ja Nukarin koulut sekä Nukarin, Kirkonkylän ja Sorvankaaren päiväkotien esiopetusryhmät.
Työhuone: Lukkarin koulu, Punamullantie 18, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4498