Ajankohtaista

Kaikki

Väylä tiedottaa: Kirkkotien katusuunnitelman hyväksymispäätöksestä ei haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

12.2.2020

Lain mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä olisi vielä voinut hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta valituslupaa ei haettu määräaikaan mennessä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät nyt käynnistymään Kirkkotien katualueella.

Nurmijärven kunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa Kirkkotien katualueen katusuunnitelman. Päätöksestä tehtiin valitusajan puitteissa yksi valitus hallinto-oikeuteen. Valitus ei ehtinyt viivästyttää hanketta, ja Kirkkotien katualueella pystyttiin valituksen ollessa käsittelyssä tekemään esirakentamisen töitä.

”Nyt, kun katusuunnitelma on lainvoimainen, pääsemme käynnistämään työt täysillä Kirkkotien katualueella. Ensimmäisenä tehdään nykyisen Kirkkotien alueen ulkopuoliset maanleikkaus- ja pengerrystyöt. Nämä työt eivät alkuun aiheuta muutoksia tämän hetkisiin liikennejärjestelyihin. Katualueelle tulevan kiertoliittymän rakennustyöt käynnistetään keväämmällä. Tämän kohdan rakentaminen tulee aiheuttamaan suurimmat muutokset liikennejärjestelyihin. Näistä muutoksista tiedotamme asukkaita ennen töiden aloitusta”, hankkeen projektipäällikkö Antti Koski kertoo.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään maanleikkauksia tielinjan länsipäässä sekä moottoritien itäpuolisella alueella. Louhintatyöt puolestaan ovat lähes valmiit, parhaillaan tehdään louhintatöitä Kirkkotien maantieosuudella. Nämä valmistuvat maaliskuun aikana.

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie
www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Takaisin listaukseen