Ajankohtaista

Kaikki

Väylä tiedottaa: Jalankulku- ja pyörätien alikulkukäytävä Aittakalliontien ja Klaukkalantien risteysalueen läheisyyteen

1.11.2019

Klaukkalan ohikulkutien urakkaan kuulunut erilliskohde alikulkukäytävästä jalankulku- ja pyöräteineen sekä linja-autopysäkkiyhteyksineen toteutetaan ohikulkutien urakassa.

Ohikulkutielle Aittakalliontien ja Klaukkalantien risteyksien läheisyyteen rakennetaan alikulku jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Alikulkukäytävä ei kuulunut alkuperäiseen ohikulkutien tiesuunnitelmaan, vaan se toteutetaan ELY-keskuksen ja Nurmijärven kunnan yhdessä laatiman tiesuunnitelman mukaan.

”Alikulkukäytävä rakennetaan ohikulkutien rakentamisen yhteydessä, jolloin kyseinen kohta saadaan kerralla valmiiksi. Tämä on myös ohikulkutietä tulevaisuudessa käyttävän liikenteen kannalta turvallisempi ratkaisu, kun uutta, erillistä tietyömaata ei tule ja kävelijät ja pyöräilijät pääsevät alittamaan ohikulkutien”, kertoo Väylän projektipäällikkö Antti Koski.

”Ohikulkutielle Aittakalliontien ja Klaukkalantien risteyksien läheisyyteen rakennettava kevyen liikenteen alikulkukäytävä järjestelyineen liittyy ELY-keskuksen ja kunnan laatimaan Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien tie- ja katusuunnitelmiin, jotka olivat nähtävillä kesäkuussa. Kun kevyen liikenteen alikulku järjestelyineen toteutetaan ohikulkutien urakassa, on kunnalla ja ELY-keskuksella aikanaan ”helppo” liittyä jo rakennettuihin jalankulku- ja pyörätiejärjestelyihin Kirkkotien ja Perttulantien suunnasta. Kunta ja ELY-keskus pyrkivät edistämään Klaukkalantien välin Kirkkotie-Perttulantie (mt1321) jalankulku- ja pyörätien suunnittelua mahdollisesti jo vuoden 2020 aikana”, jatkaa Nurmijärven kunnan liikenneinsinööri Pia Korteniemi.

Alikulkukäytävän rakennustyöt alkavat ensi keväänä.

Seuraa hanketta

www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie

www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Takaisin listaukseen