Ajankohtaista

Koronavirus, Lapset, Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoiminta jatkuu normaalisti ja esiopetus alkaa 13.8.2020 lähiopetuksena

12.8.2020

Tiedote on lähetetty varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille 12.8.2020 Päikyn välityksellä. 

Nurmijärven esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa noudatetaan koronapandemian jatkuessa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OPH) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia valtakunnallisia ohjeistuksia. OPH ja THL seuraavat valtakunnallista koronavirustilannetta ja uudistavat ohjeistuksiaan koronapandemian kehityksen mukaisesti. Linkit OPH:n ja THL:n ohjeistuksiin ovat tämän tiedotteen lopussa.

Esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään syksyn toimintakaudella normaalisti lähiopetuksena ja -toimintana. Noudatamme esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä paikallisia ja lapsikohtaisia suunnitelmia myös koronapandemian aikana.

Nurmijärven esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa hallitaan ja vähennetään koronan leviämistä seuraavilla OPH:n ja THL:n suosituksilla:

  1. Esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Jos lapsella on tällaisia oireita, niin silloin lapsi ei voi tulla päiväkotiin tai esiopetukseen. Kontakteja muihin ihmisiin pitää myös välttää.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, niin hänet siirretään välittömästi erilliseen, aikuisen valvomaan tilaan odottamaan huoltajaa.

Sairastuneen tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse arviointia ja koronatestiin hakeutumista varten. Koronahoitopuhelin palvelee kaikkina päivinä klo 8-20 numerossa 019 226 0099. Muina aikoina voi soittaa päivystysnumeroon 116 117, josta saa toimintaohjeet. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sivuilla, www.keusote.fi, löytyy tietoa koronasta myös muilla kielillä.

Jos lapsen oireet johtuvat todetusta allergiasta ja oireet selkeästi helpottuvat allergialääkityksellä, voi varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan hävinneet. Jos allergialääkityksestä ei ole apua, pitää hakeutua koronatestiin.

  1. Porrastettua ja turvallista toimintaa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vältetään, lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden, tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Huolehdimme kuitenkin siitä, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden ja turvan tunteen tästä huolimatta.

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Alkuluokat toimivat omana ryhmänään.

Rytmitämme ja porrastamme toimintaa, jotta samassa tilassa ei ole liikaa ihmisiä. Ulkoilussa vuorotellaan ja hyödynnetään lähialueen leikkipuistoja ja metsiä.

Ruokailu tapahtuu porrastetusti ja mahdollisuuksien mukaan oman ryhmän kanssa. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Pinnat pudistetaan jokaisen ryhmän ruokailun jälkeen. Henkilökunta jakaa ruoka-annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa, käsitellä toisten astioita tai ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet lasten välillä.

Pyrimme siihen, että lapsiryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään. Henkilöstö toimii saman lapsiryhmän kanssa. Henkilöstön siirtymistä toimipaikasta toiseen vältetään.

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä esiopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa. Päiväkodin johtajat tiedottavat yksikössään tarkemmin vanhempainiltojen järjestämisestä. Uudenlaisia tapoja saatetaan ottaa käyttöön järjestämällä tilaisuus ulkona tai etäyhteyden välityksellä.

Varhaiskasvatuksessa ei järjestetä syksyllä 2020 kehittämispäiviä, jolloin vältetään lasten siirto omasta päiväkodista varahoitopaikkaan.

Ylimääräisten henkilöiden oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella rajoitetaan. Lasten terapiat kuitenkin jatkuvat varhaiskasvatuksen tiloissa.

  1. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen tultaessa tai sieltä lähtiessä sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä. Lisäksi kädet pestään aina ennen ruokailua, sisälle tultaessa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

  1. Siivous ja omat tavarat

Virus voi mahdollisesti tarttua myös pintoja koskettelemalla. Päiväkodeissa ja kouluissa huolehditaan kosketuspintojen (esim. ovenkahvat, käsinojat, pulpetit, pöydät, valokatkaisijat ja hanat) puhtaudesta.

Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeita. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta tehostetaan käyttämällä desinfiointiainetta.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan säännöllisesti. Myös lelut puhdistetaan säännöllisestä.

Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

  1. Arvion riskiryhmään kuuluvien osallistumisesta esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen tekee lääkäri

Koronavirus tarttuu lapsiin harvemmin kuin aikuisiin. Koronavirusinfektio voi kuitenkin olla vakava lapselle, jonka perussairaus on sellainen, että infektiot yleisestikin ovat riski terveydentilalle.

Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota.

 

  1. Todettu koronavirustartunta koulussa tai varhaiskasvatuksessa

Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa on todettu koronavirustapaus, niin tartunnalle altistuneet selvitetään. Selvitystyöstä vastaa alueen tartuntatautilääkäri, joka voi myös määrätä altistuneet kotikaranteeniin 14 vuorokaudeksi.

  1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetukseen tutustuminen

Kun uusi lapsi on tulossa koronapandemian vallitessa varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen, niin tutustumiskäynti voidaan sopia päiväkodin sisätiloihin, toteuttaa ulkotiloissa tai etäyhteyksiä hyödyntäen. Päiväkodin johtaja vastaa yksikön toimintaan tutustumisesta ja siitä, että turvavälit ja hygieniatekijät toteutuvat.

Esiopetus- ja varhaiskasvatustiloihin voi tutustua vain oireettomana.

 

Tervetuloa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen! Pidetään itsemme ja lapsemme terveinä.

 

Leena Laine, varhaiskasvatuspäällikkö
Tiina Hirvonen, sivistysjohtaja

 

Voit tutustua OPH:n, THL:n ja Keusoten ohjeisiin alla olevista linkeistä.

https://www.oph.fi/fi/uutiset

THL.FI, AIHEET, INFEKTIOTAUDIT JA ROKOTUKSET, AJANKOHTAISTA, AJANKOHTAISTA KORONAVIRUKSESTA, LAPSET JA KORONAVIRUS

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/

Takaisin listaukseen