Kiljavannummen ja Sääksjärven alue

Sääksjärven ja Kiljavannummen alue ympäristöineen tarjoavat monenlaisia ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia vesillä ja maastossa.

  

Kiljavannummen ulkoilureitistö

Kiljavannummella voi harrastaa ympärivuotista luontoliikuntaa. Alueella on yhteensä noin 35 km kunnan ylläpitämiä ulkoilureittejä ja hiihtolatuja. Maasto on helppokulkuista. Kiljavannummen merkityt ulkoilureitit jatkuvat Petkelsuon kautta Hyvinkäälle.

Kiljavannummi on osa Lohjanharjua ja talvisin erittäin lumivarmaa aluetta. Hiihtoladuista löytyy sopivanmittaisia reittejä kaikenikäisille ja -tasoisille kuntoilijoille.

Rajamäen uimahallilta johtaa valaistu ulkoilutie Rajamäen Kehityksen majalle. Lähtöpaikoiksi sopivat esimerkiksi Rajamäen liikuntapuisto ja Kehityksen maja, joissa on reiteille lisäopasteita.

Kiljavannummen ulkoilureitistön kartta

Luonto

Kiljavannummen harju on ensimmäistä Salpausselkää, joka on syntynyt viimeisen jääkauden vetäytymisvaiheessa. Alue on kuivaa puolukka- ja kanervatyypin kangasmetsää, jonka kulutuskestävyys on heikko. Tämän vuoksi on suotavaa liikkua merkityillä poluilla.

Kiljavannummi ja Sääksjärvi ympäristöineen kuuluvat rakennettuja alueita lukuunottamatta Kalkkilammi-Sääksjärven Natura-alueeseen. Vesistöt, harjut ja suot kuuluvat erilaisiin suojeluohjelmiin ja ovat osittain rauhoitettuja.

Kalkkilammi-Sääksjärven Natura-alue

  

Palvelut

Kesäisin Kiljavannummen vetonaula on Sääksjärven luonnonkaunis, kirkasvetinen ja hyvin varustettu uimaranta. Sääksin rannalla on myös ruokailu- ja majoituspalveluita.

Uimarannat

Majoitus