Melontareittejä

Jokimelonta

Hyviä lähtöpaikkoja ovat Myllykoski, Nukarinkoski (kuntopolun päästä kosken alta tai koskenniskalta ylöspäin), sillat (Vantaan ylittävä Palojoki-Hyryläntie tai Palojoki- Luhtajoentie) ja Rantakulma. 

  

Reittiehdotuksia

 1. Nukari- Myllykoski n. 11 km. Reitin voi meloa myös edestakaisin valiten lähtöpaikaksi Nukarin tai Myllykosken (paras osuus Pikkukoski-Raalantie).
 2. Myllykoski-Palojoki-Vantaankoski-Helsinki (esim. Pikkukoski) yht. 45 km
 3. Nukarinkoskelta jokea ylöspäin

Luhtajoki

Luhtajoki (Kyläjoki) on melottavissa yleensä vain keväisin ja syksyisin. Luhtajoki alkaa Kyläjokena Rajamäen ja Nurmijärven kirkonkylän välillä. Varsinainen Luhtajoki alkaa Kirkonkylän jälkeen. Kyläjoen melottava osuus on lyhyt. Joessa on pieniä koskipaikkoja, jotka joutuu ohittamaan kiertämällä tai uittamalla kanoottia. Kuhakoski Perttulassa on laskukelvoton. Hyvä lähtöpaikka on Kyläjoessa vanhan Rajamäentien silta n. 4 km Nurmijärven kirkonkylän pohjoispuolella. Luhtajokea pääsee melomaan parhaiten Valkjärven lähtöpisteistä (padon ylitys siirryttäessä joelle) tai Lopentien sillalta Numlahdesta.

  

Reittiehdotuksia

 1. Valkjärvi-Toivola-Vantaanjoki (Keimola), Toivolaan matka n. 12 km, Vantaanjoelle n. 5 km
 2. Rajamäentie-Nurmijärvi-Perttula n. 15 km
 3. Toivola-Vantaankoski n. 20 km

Lepsämänjoki

Lepsämänjoki soveltuu melontaan tulvan huippuna keväisin ja syksyisin. Lepsämänjoki laskee Luhtajokeen, joka yhtyy Vantaanjokeen, jota voi meloa vaikka Helsinkiin Pikkukoskelle. Joki on parhaiten melottavissa Lepsämästä Takkulantien luota alaspäin. Joessa ei ole muita koskia kuin vanha Myllykoski Klaukkalan jälkeen. Hyviä lähtöpaikkoja ovat mm. Takkulantien silta Lepsämässä, Lepsämänjoentien silta ja Lahnuksentien silta Klaukkalassa.

  

Reittiehdotuksia

 1. Takkulantie-Klaukkala (Lahnuksentie) n. 10 km
 2. Klaukkala-Keimola n. 10 km ja Vantaanjokea edelleen (esim. Vantaankoski)


Järvimelonta

Reittiehdotuksia

 1. Sääksjärvi on kunnan pohjoisosassa. Mahdollisia lähtöpaikkoja ovat kunnan uimarannat Röykässä ja Rajamäen puoleisessa päässä. Nurmijärven Ladun kanoottivaja on järven läheisyydessä Lomakoti Kotorannan alueella.
 2. Valkjärvi on Klaukkalan pohjoispuolella. Järvestä on yhteys padonylityksen jälkeen Luhtajoelle. Lähtöpaikaksi soveltuu Lähtelän veneranta länsipuolella ja Tiiranrannan uimaranta järven itäpuolella.
 3. Vihtijärvi on osaksi Nurmijärven alueella. Hyvä lähtöpaikka on Lopentien varren lepopaikalta n. 3 km Röykän kylän jälkeen.

Koskimelonta

Nukarinkoski soveltuu ylemmältä osaltaan korkean veden aikaan koskiharjoitteluun.