Avustukset

Liikunnan toiminta- ja tila-avustusten hakeminen

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan myöntämät avustukset Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta, on yksi tapa edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna aikana.
Hakemus tehdään vuonna 2019 sähköisesti Solmu järjestelmän kautta.
Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana ja sähköinen hakemus on tuolloin täydennettävissä.

Hyvinvointilautakunta päättää avustusten myöntämisestä kokouksessaan 23.4.2019.  
Avustus myönnetään ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan ja hakijan tulee täyttää kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 5.3.2019 periaatteiden mukaiset kriteerit. Kriteerit löytyvät PDF –tiedostoina tältä sivulta 5.3.2019 jälkeen.

 

Hakeminen ja hakuohjeet 2019

Toiminta- ja tila-avustukset ovat haettavissa 4.3. – 1.4.2019 klo 15 mennessä.
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemukseen tulee liittää Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleisissä periaatteissa määritellyt liitteet.  Tila-avustuksen osalta tulee hakemuksen liitteenä toimittaa selvitykset (laskujäljennökset tai erittely tilakustannuksista tuloslaskelmasta) syntyneistä tilakustannuksista. Tila-avustusta maksetaan hyvinvointilautakunnan päättämien kriteereiden mukaisiin tilakustannuksiin.

 

Avustusten myöntämisen kriteerit ja hakulomakkeen täyttöohje 

Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleiset periaatteet

Liikuntajärjestöjen toiminta- ja tila-avustusten tarkemmat periaatteet

 

Vuoden 2018 avustusten myöntämisestä päätettiin Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 29.5.2018 seuraavasti:

Päätös § 24

 

Avustusten hakemiseen liittyviä asioita voi tiedustella liikuntapäälliköltä