Avustukset

Liikunnan toiminta- ja tila-avustusten hakeminen

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan myöntämät avustukset Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta, on yksi tapa edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna aikana Seuraverkon kautta. Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana ja sähköinen hakemus on tuolloin täydennettävissä.

Hyvinvointilautakunta päättää avustusten myöntämisestä kokouksessaan 29.5.2018.  Avustus myönnetään ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan ja hakijan tulee täyttää kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 27.2.2018 periaatteiden mukaiset kriteerit. Kriteerit löytyvät PDF –tiedostoina tältä sivulta.

 

Hakeminen ja hakuohjeet 2018

Toiminta- ja tila-avustukset ovat haettavissa 1.4. – 2.5.2018 klo 16 mennessä, jonka hakulomakkeen löydät Seuraverkko (http://www.seuraverkko.fi/) –palvelun kautta.
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakijan tulee kirjautua ennen avustuksen hakemista ko. järjestelmän käyttäjäksi osoitteessa Seuraverkko.fi.. Hakija saa tunnukset, joita voi jatkossa käyttää hakemusten tekemiseen ja edellisen vuoden hakemuksen täydentämiseen ja päivittämiseen.

Hakemukseen tulee liittää Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleisissä periaatteissa määritellyt liitteet.  Tila-avustuksen osalta tulee hakemuksen liitteenä toimittaa selvitykset (laskujäljennökset tai erittely tilakustannuksista tuloslaskelmasta) syntyneistä tilakustannuksista. Tila-avustusta maksetaan hyvinvointilautakunnan päättämien kriteereiden mukaisiin tilakustannuksiin.

 

Avustusten myöntämisen kriteerit ja hakulomakkeen täyttöohje 

Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleiset periaatteet

Urheiluseurojen toiminta- ja tila-avustuksen tarkemmat periaatteet
Liikunta-avustusten haku- ja täyttöohjeet 2018

 

Avustusten myöntämisestä on päätetty Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 29.5.2018 seuraavasti:

Päätös § 24

 

Avustusten hakemiseen liittyviä asioita voi tiedustella liikuntapäälliköltä