Terveysliikunta

Terveysliikuntaa on kaikki liikkuminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus. Liikunta edistää terveyden lisäksi työkykyä. Työelämässä fyysisen toimintakyvyn tarve säilyy tulevaisuudessakin ja sillä on tärkeä merkitys työkyvyn osatekijänä.

Ikääntyessä säännöllisen liikunnan merkitys korostuu. Liikunta ei estä vanhenemista, mutta sillä voidaan mm. edistää aktiivista ikääntymistä, terveyttä, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Ikäihmisten kurssit on suunniteltu tukemaan ja kehittämään seniori-ikäisten liikunta-ja toimintakykyä sekä vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveysliikunnan tarpeisiin.

Liikuntapalvelut toimii yhteistyössä kunnan terveyspalveluiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten sekä vapaaehtoisten kanssa.

Liikuntatunnit ovat:

  • naisille ja miehille tarkoitettuja terveysliikuntatunteja
  • turvallinen tapa aloittaa liikuntaharrastus
  • kohtalaisen helppoja tunteja vasta-alkajille, tunnit eivät sisällä vaikeita koreografioita

Terveytensä kannalta vähän liikkuville tarjoamme liikunta- ja ravintoneuvontaa. Liikkumislähetteen voi saada tarpeen mukaan omalta lääkäriltä tai terveydenhoitajalta.

 

 

Heli Kurhela
Liikuntasuunnittelija
Puh. 0403174667