Kiljavannummen ja Sääksjärven aluePirunpeltoa Kiljavalla

Sääksjärven ja Kiljavannummen alue ympäristöineen tarjoavat monenlaisia ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia vesillä ja maastossa.

Kiljavannummen ulkoilureitistö

Kiljavannummella on erinomainen mahdollisuus harrastaa ympärivuotista luontoliikuntaa. Alueella on yhteensä noin 35 km kunnan ylläpitämiä ulkoilureittejä/hiihtolatuja. Maasto on helppokulkuista. Kiljavannummen merkityt ulkoilureitit jatkuvat Petkelsuon kautta Hyvinkäälle.

Kiljavannummi on osa Lohjanharjua ja talvisin erittäin lumivarmaa aluetta. Hiihtoladuista löytyy sopivanmittaisia reittejä kaikenikäisille ja -tasoisille kuntoilijoille.

Rajamäen uimahallilta johtaa valaistu ulkoilutie Rajamäen Kehityksen majalle. Hyviä lähtöpaikkoja ulkoilureitistölle ovat esimerkiksi Rajamäen liikuntapuisto ja Kehityksen maja, joissa reiteistä on lisäopasteita.

Kiljavannummen ulkoilureitistön kartta (Huom! tiedostokoko 29 Mt)


Luonto

Kiljavannummen harju on ensimmäistä Salpausselkää, joka on syntynyt viimeisen jääkauden vetäytymisvaiheessa. Alue on kuivaa puolukka- ja kanervatyypin kangasmetsää, jonka kulutuskestävyys on heikko. Liikkuminen merkityillä poluilla onkin tämän vuoksi suotavaa.

Kiljavannummi ja Sääksjärvi ympäristöineen kuuluvat rakennettuja alueita lukuunottamatta Kalkkilammi-Sääksjärven Natura-alueeseen. Vesistöt, harjut ja suot kuuluvat erilaisiin suojeluohjelmiin ja ovat osittain rauhoitettuja.

Palvelut

Kesäisin Kiljavannummen vetonaula on Sääksjärven luonnonkaunis, kirkasvetinen ja hyvin varustettu uimaranta. Sääksin rannalla on myös useita viihtyisiä ruokailu- ja majoituspalveluita.

Sääksjärvi

Majoitus

Ravintoloita