Lähetteellä liikuntaneuvontaan


Liikuntaneuvonta on suunnattu kuntalaisille, jotka

• liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi

• eivät ole löytäneet sopivaa liikuntamuotoa itselleen


Liikuntaneuvontakäynnillä mm:

• keskustellaan liikunnan yhteydestä oman terveyden parantamisessa

• saa neuvoja liikunnan aloittamiseen ja oman lajin löytämiseen

• saa tietoa lähialueen liikuntamahdollisuuksista ja -paikoista

Liikuntaneuvontaan tullaan työterveyshoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana.

Liikuntaneuvoja tekee jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman. Elintapamuutosten seuranta-tapaamisia järjestetään sovitusti asiakkaan ja liikuntaneuvojan kesken.

  

Jos sinulla on liikkumiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä p. 040 317 4667, tai sähköpostitse