Ikäihmisten liikunta

Ikääntyessä säännöllisen liikunnan merkitys korostuu. Liikunta ei estä vanhenemista, mutta sillä voidaan mm. edistää aktiivista ikääntymistä, terveyttä, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Ikäihmisten kurssit on suunniteltu tukemaan ja kehittämään seniori-ikäisten liikunta-ja toimintakykyä sekä vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveysliikunnan tarpeisiin.  

Liikuntapalvelut toimii yhteistyössä kunnan terveys- ja vanhuspalveluiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten sekä vapaaehtoisten kanssa. 

Ikäihmisten liikuntapalvelut on tarkoitettu yli 60-vuotiaille.

Petra Kela
liikuntasuunnittelija
Puh. 040 317 2046