Tapahtuman järjestäjille 

Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät, että yleisötapahtuman järjestäjä huomioi turvallisuusasiat suunnitelmallisesti.  

Järjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtumassa.


Tapahtuman järjestäjä vastaa vaadittavien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä. Lupa-, ilmoitus- ja turvallisuusasiat pitää hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä.

Viranomaisiin kannattaa olla yhteydessä heti tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa, jotta järjestäjälle jäisi aikaa reagoida viranomaisten esittämiin vaatimuksiin.

Isoja ja pieniä tapahtumia koskevat erilaiset vaatimukset lupien ja ilmoitusten suhteen. Myös esimerkiksi tapahtuman sisällöllä ja järjestämispaikalla on vaikutusta vaatimuksiin. 

Poliisin verkkosivuilta löytyvään "ilmoitus yleisötilaisuudesta" -lomakkeeseen on listattu asioita, jotka tapahtumajärjestäjän tulee ottaa huomioon soveltuvin osin. Listaan kannattaa tutustua jo siinä vaiheessa, kun vasta harkitsee tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuman järjestäjän pitää varautua tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen muun muassa elintarvikkeiden ja alkoholin myyntiin liittyvien lupien hankintaan/ilmoitusten tekemiseen, autojen parkkiin ohjaukseen ja/tai liikenteenohjaukseen, jätteiden siivoamisen organisointiin, järjestyksenvalvontaan, ensiapupäivystyksen hankkimiseen ja meluilmoituksen tekemiseen.

Lisätietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista saa poliisin ja pelastuslaitoksen verkkosivuilta.


Suunnitteletko tapahtuman järjestämistä?

Alle on listattu asioita, joita tapahtuman järjestämisessä tulee ottaa huomioon. Lista ei ole täydellinen ja vaatimuksiin saattaa tulla muutoksia, joten tapahtuman järjestäjän pitää aina tarkistaa suoraan viranomaisilta, mitkä vaatimukset ovat voimassa ja mitkä niistä koskevat suunnitteilla olevaa tapahtumaa.


Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma

Tapahtuman koosta ja sisällöstä riippuen järjestäjän pitää laatia tapahtumakohtainen pelastussuunnitelma, joka tulee toimittaa viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa pelastuslaitokselle. Suunnitelma on varsin isotöinen, joten sen tekeminen kannattaa aloittaa jo useita viikkoja tai kuukausia ennen tapahtumaa. Pelastuslaitoksen verkkosivuilta löytyy opastusta turvallisuusasioihin ja ohje pelastussuunnitelman laatimiseen. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia voi myös ostaa turvallisuusalan yrityksiltä.

Tapahtumanjärjestäjän tulee aina tarkistaa viimeisimmät ohjeet pelastuslaitokselta. Nurmijärven asioita hoitaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.  

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohje pelastussuunnitelman laadintaan


Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Tapahtumanjärjestäjän on tehtävä yleisötapahtumasta ilmoitus poliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Käytännössä ilmoitus on syytä tehdä kuitenkin jo paljon aikaisemmin, mielellään useita viikkoja ennen tapahtumaa,  jotta tapahtuman järjestäjä pystyy reagoimaan viranomaisen mahdollisesti esittämiin määräyksiin.

Poliisin verkkosivuilta voi tarkistaa millaisista tapahtumista ei vaadita ilmoitusta. Asia kannattaa vielä varmistaa ottamalla suoraan yhteyttä poliisin lupapalveluihin.

Nurmijärven asioita hoidetaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille


Järjestyksenvalvonta

Poliisin lupapalveluista voi selvittää kuinka monta järjestyksenvalvojaa tapahtumaan vaaditaan. Nurmijärven asioita hoidetaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa. Järjestyksenvalvojaksi voi kouluttautua kursseilla. Poliisilta saa tietoa kortittomien järjestyksenvalvojien hyväksymisestä tapahtumaan. Järjestyksenvalvojien ja turvallisuuspäällikön palveluja voi ostaa alan yrityksiltä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos


Ensiapupäivystys ja ensiapusuunnitelma

Koulutuksen saaneita ensiapupäivystäjiä voi ostaa tapahtumaan esimerkiksi alan yrityksistä tai Punaisesta Rististä. Ensiapukoulutusta voi hankkia ensiapukursseilla.

Isojen tai erityisiä turvallisuusriskejä sisältävien yleisötapahtumien yhteydessä pitää tehdä ensiapusuunnitelma. Pelastuslaitoksen sivuilta löytyy ohje ensiapusuunnitelman laatimiseen. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos


Elintarvikkeiden myyminen tapahtumassa

Elintarvikkeiden myyntiin liittyvistä asioista saa tietoa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta, jonka toiminta-alueeseen Nurmijärvi kuuluu. Ympäristökeskuksen sivuilta löytyy tietoa vähäriskiseksi luokitellusta elintarvikemyynnistä, johon ei liity tiedotus- tai ilmoitusvelvollisuutta. Elintarvikevalvonnasta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveydensuojelun tulosyksikkö.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ohjeita - Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tutustu myös terveysvalvonnan elintarvikkeiden ulkomyynnistä antamiin ohjeisiin.

Terveysvalvonnan ohjeet


Alkoholin anniskelu tai tarjoilu tapahtumassa

Anniskelu on luvanvaraista toimintaa. Lisätietoa saa aluehallintaviraston verkkosivuilta.

Aluehallintovirasto

Alkoholin tarjoilu suljetussa, yksityisessä tilaisuudessa voi vaatia ilmoituksen tekemisen poliisille.

Poliisi


Melu, jätteet

Ympäristöön liittyvistä asioista vastaava viranomainen on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset löytyvät ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Dokumentti sisältää tietoa meluun liittyvistä määräyksistä ja meluilmoituksen tekemisestä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ympäristöasioihin liittyvät tiedusteluihin vastataan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Yhteystiedot


Vakuutukset

Vakuutusyhtiöistä saa tietoa tapahtuman vastuuvakuutuksesta sekä henkilökunnan ja talkooväen vakuuttamisesta.

Poliisi voi vaatia tapahtuman järjestäjältä todistusta vastuuvakuutuksen ottamisesta.


Liikennejärjestelyihin ja liikenteenohjaukseen liittyvät asiat

Tapahtumien järjestäminen tiealueella, liikenteenohjaus, tienvarsien opasteet ja mainokset.

ELY-keskus


Kunnan myöntämän kulttuuriavustukset 

Sivistyslautakunnalta voi anoa kulttuuriavustusta tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Avustuksen hakuaika vaihtelee vuosittain jonkin verran, mutta avustusraha tulee haettavaksi keväällä.  

Kulttuuriavustus


Rakennusvalvonta

Nurmijärven kunnan rakennusvalvonnasta saa tietoa tapahtumaa varten pystytettävien rakennelmien ja telttojen turvallisuusvaatimuksista.

Nurmijärven kunnan rakennusvalvonta


Nurmijärvellä sijaitsevia tiloja

Tapahtumien järjestämiseen soveltuvia tiloja Nurmijärvellä

Tapahtuman järjestäjän tulee kiinnittää huomioita muun muassa kapasiteettiin eli siihen mikä on suurin sallittu yleisömäärä tapahtumatilassa tai tapahtuma-alueella, sekä poistumisteiden määrään ja sijaintiin. Myös käytössä olevan tilan omaan pelastussuunnitelmaan tulee tutustua. Huomioitavia asioita ovat myös mm. parkkipaikkojen sijainti ja riittävyys sekä se, onko tila hyväksytty kokoontumistilaksi. Jos tapahtuma järjestetään ulkona, sen järjestämiseen pitää olla maanomistajan lupa.


Tekijänoikeudet ja musiikin käyttöluvat, taidekuvien käyttäminen

Elävän musiikin  ja taustamusiikin soittamiseen tapahtumassa tarvitaan Teostosta hankittava lupa. Taidekuvien käyttöoikeuksista saa tietoa Kuvastosta.

Teosto

Kuvasto

Sanasto