Avustukset

Ohjeita kulttuuriavustusta hakevalle

1. Tutustu kulttuuriavustussääntöön ja hakulomakkeisiin ennen avustuksen hakemista.

-tarkista hakulomakkeesta mitä liitteitä hakemuksessa vaaditaan
-tarkista kulttuuriavustussäännöstä mihin avustusta ei myönnetä

2. Ota huomioon, että avustus tulee käyttää sinä vuonna jona se on myönnetty, ja siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

3. Jos haet avustusta useaan eri kohteeseen (esim. tapahtuma A, tapahtuma B, muu kohde C), täytä jokaista avustettavaa kohdetta varten oma hakemus.

4. Selvitä mahdollisimman tarkkaan etukäteen, kuinka paljon esimerkiksi esiintyjien palkkioihin, tilavuokriin, lehti-ilmoituksiin ja muihin kuluihin tulee menemään rahaa.

5. Tee realistinen hakemus. Laske kuinka paljon avustusta tarvitaan, jotta avustettava kohde tai toiminta voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Jos tarvittava avustus on 500 euroa, älä hae "varmuuden vuoksi" 800 euroa, vaan hae 500 euroa.  

6. Muista, että avustuksen käyttämisestä tulee antaa selvitys annettuun määräaikaan mennessä. Avustus voidaan periä takaisin tai sitä ei makseta hakijan tilille, jos
-avustuksen saaja ei anna selvitystä/tilitystä ohjeen mukaisesti
-avustus on käytetty sääntöjen vastaisesti

7. Avustuksen maksaminen hakijalle

a) Hakijana yhdistys tai ammattitaiteilija: Avustus maksetaan avustuksensaajan tilille myöntämispäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Menettely koskee myös stipendiä.

b) Hakijana yksityishenkilö, rekisteröimätön yhteisö tai työryhmä: Avustus maksetaan hakijan tilille jälkikäteen (kun avustettava kohde/toiminta on tehty/tapahtunut) avustuksen saajan antamaa selvitystä/tilitystä ja maksetut kulut todistavia kuitteja vastaan.

8. Säilytä kaikki avustuksen käyttämiseen liittyvät kuitit mahdollista viranomaisen tekemää tarkastusta varten.

9. Ilmoita välittömästi sähköpostilla tai kirjeellä, jos myönteisen avustuspäätöksen saanut tapahtuma/toiminta peruuntuu.  Ilmoitus peruutuksesta tulee tehdä kirjallisesti (siv.kirjaamo (at) nurmijarvi.fi TAI Nurmijärven kunta/sivistystoimi/kulttuuriavustus, PL 47, 01901 Nurmijärvi). Laita sähköpostin otsikoksi kulttuuriavustus/peruutus. Jos avustettava toiminta ei toteudu, pitää avustus maksaa takaisin sen vuoden aikana, jona se on myönnetty.

Avustuksen hakuaika vuonna 2018

Ensimmäinen haluaika päättyy 9.4.2018 kello 16.
Jos avustusrahaa jää ensimmäisen haun jälkeen jakamatta, järjestetään toinen haku. Toinen haluaika päättyy 6.8.2018 kello 16. 

Hakulomakkeet

Avustusta tulee hakea sivistyslautakunnan hakulomakkeella. Hakulomakkeet on julkaistu kulttuuripalvelujen verkkosivuilla. Valitse oikea hakulomake sen mukaan, mitä avustusta olet hakemassa.

Hakulomake tulee palauttaa määräaikaan mennessä lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Avustuksen käyttöön liittyviä rajauksia

Avustettaviksi kuluiksi ei hyväksytä

-alkoholi- ruokailu- ja tarjoilukuluja
-kukittamisesta, palkitsemisesta ja muistamisesta aiheutuvia kuluja
-laitteiden ja muun irtaimen/kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvia kuluja pois lukien toiminnan toteuttamisessa käytettävät kuluvat tarvikkeet, materiaalit ja välineet
-peruskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kuluja
-harrastus-, kilpailu- ja virkistysmatkoista aiheutuvia kuluja

Avustusta ei saa käyttää

-stipendeihin ja palkintoihin
-henkilöiden tai toisen yhdistyksen avustamiseen

Mihin avustusta voi käyttää

Hyväksyttäviä menoja ovat muun muassa:

-esiintyjien palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksut
-markkinointikulut (esim. lehti-ilmoitus), painatuskulut (esim. käsiohjelmat ja julisteet)
-tilavuokra
-laitteiden, kuten esim. äänentoistolaitteiden ja valokaluston vuokra
-tekijänoikeuskorvaukset
-viranomaisille tehtävät ilmoitukset, tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutus
-tapahtumassa tai toiminnallisessa työpajassa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden kulut

Avustuksen käyttämiseen liittyvistä ehdoista voi lukea lisää kulttuuriavustussäännöstä.

Selvityksen antaminen avustuksen käyttämisestä

Avustuksen saajalle lähetetään myönteisen avustuspäätöksen yhteydessä ohje selvityksen tekemiseksi avustuksen käyttämisestä. Selvityslomake/tilityslomake julkaistaan myös kulttuuripalvelujen verkkosivuilla.

Kohdeavustuksen selvitys on annettava pääsääntöisesti kuukauden kuluessa avustettavan toiminnan/tapahtuman toteutumisesta ja viimeistään ennen sen vuoden loppua, jota avustuspäätös koskee.