Kirjastovierailun ABC

Suunnittele ja varaa vierailu ajoissa

Kun varaat vierailuajan kirjastosta, suunnittele tunti yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Toivotko kirjavinkkausta, kirjastonkäytön opetusta vai kiinnostaako joku tietty aihepiiri?

 

Vierailuaika tulee varata ajoissa. Ilmoita muutoksista tai tunnin peruuntumisesta kirjastoon.

 

Valmistele luokkasi

Keskustele luokkasi kanssa etukäteen kirjastokäynnistä ja sen sisällöstä: miksi vierailette kirjastossa tai miksi kirjastonhoitaja tulee kouluun. Innostunut opettaja saa myös luokkansa kiinnostumaan asiasta.

Kun tulette kirjastoon, muistuta oppilaita ottamaan kirjastokortit mukaan lainausta varten.

 

Ole läsnä tunnilla

Opettajan tulee aina olla läsnä kirjastovierailulla tai kun kirjastonhoitaja vierailee koululla. Opettaja on vastuussa oppilaistaan. Kirjastonhoitaja ei esimerkiksi tiedä oppilaiden mahdollisista sairauksista tai tulipalon sattuessa tunne koulun poistumisreittejä. Kirjastotunti peruuntuu, jos opettaja ei ole paikalla.

 

Opettaja vastaa oppilaiden käyttäytymisestä

Opettaja vastaa siitä, että luokka osaa käyttäytyä kirjastovierailulla tai kirjastonhoitajan vieraillessa koululla. Keskustele oppilaiden kanssa käyttäytymisestä etukäteen.

 

Anna palautetta

Anna palautetta kirjaston henkilökunnalle joko tunnin lopuksi tai myöhemmin esimerkiksi sähköpostitse.

 

 

Tervetuloa kirjastoon! Tehdään vierailusta yhdessä antoisa.