KIKKA-logo

 

Nurmijärven kirjastot kutsuvat luokkia vierailulle ja tarjoavat kirjaston KIKKA-opetuspaketteja sekä ala- että yläkouluille. Vierailulle varataan aika kirjastosta.

Katso tästä missä kirjastossa luokkasi vierailee ja ota yhteyttä
 
Opetuspakettien tarkoitus on tarjota luonteva ja virikkeellinen oppimisympäristö opetuksen tueksi. Kirjastojen tarjoama opetus tukee oppilaan monipuolista kehittymistä sekä kannustaa tiedonhakuun ja lukuharrastuksen pariin. Paketeissa huomioidaan mediakasvatus, monilukutaito, tvt-taidot sekä erilaisten tiedonlähteiden käyttö.

Eikö luokka pääse kirjastoon? 3.-6. -luokille on suunniteltu erityiset KIKKA-pelit, joita voi pelata osoitteessa www.kikkaopetuspaketit.fi Pelejä voi pelata tietokoneella, taulutietokoneella ja älypuhelimella. Pelit on tarkoitettu erityisesti niille luokille, jotka eivät pääse kirjastoon käymään. 3.-4. luokkalaiset pääsevät testaamaan kirjastonkäytön taitojaan ja 5.-6.-luokkalaiset puolestaan tiedonhakutaitoja verkkokirjastosta.
 

1.-2. luokat KIKKA-tyttö

Luokka vierailee kirjastossa joko 1. tai 2.-luokalla. Opettaja päättää sopivan ajankohdan. Opetushetken tavoitteena on tehdä kirjasto kivaksi ja tutuksi paikaksi sekä herätellä lukuintoa. Kesto n. 1h.

Tuntikuvaus

3.-4. luokat

Luokka vierailee kirjastossa joko 3. tai 4.-luokalla. Opettaja päättää sopivan ajankohdan. Vierailun aika luokka jaetaan ryhmiin ja ryhmät kuvaavat kirjastoa Ipadilla ohjeiden mukaan. Lopuksi keskustellaan kaikki ryhmien tuotoksista. Kesto n. 1h.

Jos luokka ei pääse kirjastokäynnille, voi se silti testata kirjastonkäytön taitojaan pelin avulla. Mikä onkaan eräpäivä ja miten toimitaan, jos naapurin Musti syö lainatun kirjan? Peli lanseerataan syksyllä 2016 ja se on vapaasti luokkien käytössä.  

Pelin löydät täältä: www.kikkaopetuspaketit.fi

5.-6 luokat

Luokka vierailee kirjastossa joko 5. tai 6.-luokalla. Opettaja päättää sopivan ajankohdan. Opetushetken tavoitteena on ymmärtää tiedonhaun peruskäsitteitä, tutustua kirjaston tarjoamaan verkkokirjastoon sekä e-aineistoihin.
Kesto n. 1,5 h.

Tuntikuvaus

Jos luokka ei pääse kirjastokäynnille, voi se silti pelata hauskan tiedonhakuun liittyvän pelin: Jo mananmajoille mennyt kirjastonhoitaja Kirill Jastonen on kadottanut päiväkirjansa ja pyytää Kikka-etsivien apua. Peli on vapaasti luokkien käytössä.  HUOM! Muista valita "Kotona pelattavat tehtävät", jos pelaat pelin koulussa tai kotona!

Pelin löydät täältä: www.kikkaopetuspaketit.fi

Yläkoulut

Kirjastonhoitaja vierailee koululla. Opetushetken tavoitteena on auttaa tutkielman teon kanssa, tukea itsenäistä tiedonhakua sekä tuoda esille lähdekritiikki. Vierailun ajankohta sovitaan erikseen kirjastonhoitajan kanssa. Kesto n. 1,5 h.

Tuntikuvaus

 

KIKKA-poika