Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuustotiedote 30.10.2019: Kunnanjohtaja kiitti valtuuston kokouksessa oppilaita, huoltajia, kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä kriisin keskellä –meitä ei lannisteta!

30.10.2019

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä palasi katsauksessaan viimepäivien koulupaloihin, jotka pysäyttivät koko Nurmijärven. ”Samalla ilmassa on ollut päättäväisyyttä – meitähän ei lannisteta”, sanoi Outi Mäkelä.  Kunnanjohtaja kiitti kaikkia oppilaita, huoltajia ja kuntalaisia hienosta asenteesta vaikean kriisin keskellä. Lisäksi hän kiitti kaikkia kunnan työntekijöitä tarmosta, osaamisesta, asenteesta, sinnikkyydestä ja kekseliäisyydestä.

Kunnalla on ollut ilkivallan vuoksi kiertävä vartiointi kesästä lähtien. Lauantain palon jälkeen vartiointia lisättiin ja maanantaina sitä lisättiin entisestään – Kunta on nyt järjestänyt kunnan kouluille tehovartioinnin ja lisännyt kameravalvontaa.

Kunnan kotisivuilla on linkki palveluverkkokyselyyn, jossa kuntalaiset voivat ottaa kantaa konsulttien esittämiin vaihtoehtoihin. Perjantaina käynnistyy toinen kysely, jonka tarkoitus on selvittää kuntalaisten mielipiteitä siihen, olisiko Nurmijärven kunnan hyvä olla yksi postitoimialue.

Kunnanjohtaja kertoi myös viime viikolla avatusta Ylpeästi Lande –kampanjasta sekä kaksi viikkoa sitten avatuista kunnan uusista kotisivuista. Lisäksi kunta lanseerasi myös ensi vuonna vietettävän seitsemän veljeksen juhlavuoden logon. Ensi vuonna siis 02022020 eli helmikuun toinen päivä vuonna 2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta, seitsemän veljeksen ensijulkaisusta. Seitsemää veljestä juhlitaan kunnassa ja valtakunnallisestikin koko vuoden. Nurmijärvi haluaa nostaa juhlavuoden avulla esiin lukutaidon ja lukemisen merkityksen.

”Toivomme, että juhlavuosi innostaa erilaisia toimijoita juhlimaan seitsemää veljestä ja annamme mielellämme tilaisuuksien järjestäjien käyttöön teettämämme logon,” kertoo Mäkelä.

Valtuuston kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Kokouksen esityslista

Pakolaisten vastaanottaminen kuntaan vuoden 2019 jälkeen

Kahden äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että Nurmijärvi ottaa vastaan 10 – 15 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi vuoden 2019 jälkeen. Perusteena esitykselle on kunnan kotouttavan työn suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden takaaminen tehokkaan kotoutumisen varmistamiseksi sekä kunnan humanitäärisen vastuun kantaminen.

Perussuomalaiset jättivät eriävän mielipiteen kyseiseen päätökseen.

Kunnan hallintosäännön tarkistaminen

Kunnan hallintosääntöön on tehty yksittäisiä muutoksia toimielinten tehtäviin, rahatoimen hoitoon, yhteishankintoihin, toimielinten esittelijöihin sekä asiakirjojen allekirjoittamiseen liittyen. Lisäksi hallintosäännön kieliasua on yhdenmukaistettu. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020.

Valtuustoaloite valvontakameroiden tarpeellisuudesta

Valvontakamerakalustoa uusitaan jatkuvasti määrärahojen puitteissa. Kamerakaluston kustannukset kohdistuvat käyttötalousmenoihin. Tilakeskus päivittää ja lisää valvontakameroita vuosittain noin 70 000 euron määrärahansa puitteissa. Valtuustoaloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja se todettiin loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite defibrillaattorien hankinnan selvittämiseksi kunnan tiloihin

Defibrillaattoreita hankitaan määrärahojen puitteissa kunnan keskeisiin rakennuksiin. Hankinta- ja ylläpitovastuu on käyttäjällä ja tilakeskus huolehtii asennuksesta. Valtuustoaloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite pienreaktorien hyödyntämisen tutkimisesta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Nurmijärven kunta seuraa yhteistyössä Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa pienreaktoritekniikan kehittymistä ja odottaa mahdollisen kiinnostuneen toimijan aloitetta.  Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja se todettiin aloitteena loppuun käsitellyksi.

Aloitteet

Kokouksen aikana jätetiin aloite, jonka ensimmäisenä allekirjoittama Kalevi Laineen: jossa kunnanhallitus luopuu postitoimipaikkojen nimien yhdistämisestä ja käyttää siihen varatut rahat NUUKA-ohjelmaan.

Katso kokouksen tallenne

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat katsottavissa Nurmijärven kunnan kotisivuilta suorina lähetyksinä sekä myöhemmin tallenteina.

Katso kokouksen tallenne

 

 

Takaisin listaukseen