Ajankohtaista

Kaikki

Valtuuston päätökset 26.2.2020: Vastine lausuntopyyntöön Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti hyväksyttiin pienin muutoksin

26.2.2020

Esityslista

Vastine lausuntopyyntöön

Vastine lausuntopyyntöön Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 26.2.2020 mennessä Nurmijärven kunnalta lausuntoa Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista.

Kokouksen aikana jätettiin muutosehdotus, joka äänestyksen jälkeen hyväksyttiin (23-27-1) ja kohtaa 8 muutettiin niin, että vastaus ”kyllä pääosin” lisättiin vastausvaihtoehdoksi. Esityksen perustelu: Huomioiden Uudenmaan erityistilanne, kyseiset alueet kykenevät hoitamaan sote-palvelut kustannustehokkaasti ja integraatiota hyödyntäen. Peltosen esitys koski kysymystä 8 koskien alueiden riittävää kantokykyä.

Kunnanhallituksen esitys oli ”ei kantaa”. Kunnanhallituksen perustelu: Kysymykseen ei voida ottaa kantaa ennen kuin rahoitusjärjestelmä on kuvattu ja arvioitu. Uudenmaan taloudellinen ja toiminnallinen kantokyky on koko maan tasolla arvioituna verrattain hyvä.

Stipendirahaston ohjesäännön päivittäminen

Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston ohjesäännön päivittäminen

Valtuusto hyväksyi Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston ohjesäännön päivityksen.

Valtuustoaloite

Kokouksen yhteydessä Esa Laitinen jätti valtuustoaloitteen ”Minä, sinä, hän, me, te, he”. Aloitteen tarkoitus on yhteisen talkootoiminnan edistäminen kylänpään puistoalueella rakentamalla lammen rannalle yhteinen tulisija.

Valtuuston kokouksen jälkeen luottamushenkilöt osallistuivat palveluverkkotyön päättäjätyöpajaan. Työpajassa käytiin läpi mm. palveluverkkotyön vaiheet, tehdyt toimenpiteet ja työpajan sisällön ja tavoitteet.

Takaisin listaukseen