Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuuston päätökset 11.12.2019

11.12.2019

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen. Valtuusto hyväksyi Hyvinvointisuunnitelman ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Kunnanjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta ja ilmaisi huolensa kunnan talouden puolesta. Kokouksen videotallenne on katsottavissa täältä.

”Toivon, että Seitsemän veljeksen juhlavuonna 2020 voimme hyvässä yhteishengessä jatkaa yhteistyötämme. Meillä jokaisella on roolimme siinä, että onnistumme tavoitteessamme tehdä Nurmijärvestä entistäkin positiivisempi ilmiö”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Yhteishenkeä tarvitaan, sillä Nurmijärvellä on edessään haastava vuosi. Sote-menojen ja erityisesti kasvaneiden erikoissairaanhoidon kulujen vuoksi, Nurmijärven alijäämä on painumassa historiallisen huonoksi.

”Raskaimpana murheena meillä on talous. Ennusteemme tällä hetkellä on, että alijäämä on kaikkiaan 20 miljoonan euron mittainen”, Mäkelä kertoo.

Mistä vuosi 2019 muistetaan?

Kunnanjohtaja kertasi kuluneen vuoden tapahtumia ja jakoi kiitosta niin päättäjille että kunnan työntekijöillekin. Valtuustossa tärkeimpiä ja myös vaikeimpia päätöksiä ovat kunnanjohtajan mukaan olleet NUUKA-ohjelman hyväksyminen sekä veronkorotuspäätökset.

”Kunnan strategiaa on toteutettu monin eri tavoin, mutta erityisesti haluan nostaa tässä yhteydessä esiin viestinnän. Vuoden aikana Nurmijärvelle on hyväksytty viestintäohjelma ja uusi brändi-ilme, on toteutettu ja otettu käyttöön uudet kotisivut, lisätty tiedottamista ja avoimuutta, uudistettu tiedotuslehti sekä kesäesite ja toteutettu Ylpeästi Lande -kampanja”, Mäkelä listaa.

Vuosi 2019 muistetaan Mäkelän mukaan lukuisten eri tapahtumien ansiosta. Kunnassa on vieraillut myös kymmeniä nimekkäitä esiintyjiä, jotka ovat tarjoilleet ikimuistoisia hetkiä.

”Näitä on järjestäneet paitsi Nurmijärven kunta, myös monet yhdistykset ja muut toimijat. Kiitos kaikille aktiivisille!”

Sivistystoimen puolelta Mäkelä mainitsi muun muassa alkuluokkatoiminnan lisäämisen, varhaiskasvatuksen maksujärjestelmän uudistamisen, Wilma-järjestelmän käyttöönoton sekä päätöksen lukioiden hallinnollisesta yhdistämisestä. Liikuntapalveluiden osalta Mäkelä listasi merkkitapahtumaksi kuntoportaiden käyttöönoton ja mobiilioppaan lanseerauksen Seitsemän veljeksen reitille.

Ympäristötoimialan asioista kunnanjohtaja nosti esille muun muassa Vanha-Klaukan kaavan hyväksymisen, Klaukkalan kehätien rakentamisen käynnistymisen ja Rajamäen kiertoliittymän valmistumisen. Aleksian osalta on ryhdytty taistoon ruokahävikin vähentämiseksi ottamalla käyttöön biovaa’an ja ResQ Club -palvelu.

Valtuusto hyväksyi Hyvinvointisuunnitelman ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman


Hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 toteutumisen arviointi

Kunnanvaltuusto hyväksyi Hyvinvointisuunnitelman (2017-2020) ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2018-2021).

Valtuusto keskusteli aiheen tiimoilta ja näki hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tärkeänä. Kritiikkiä valtuustossa esitettiin siitä, että valmistelun yhteydessä unohdettiin kuulla vanhuusneuvostoa. Vanhuusneuvosto lausunto tuotiin Sirkka Rousun (sd.) toimesta esille valtuuston kokouksessa. Vanhuusneuvosto oli pääsääntöisesti tyytyväinen suunnitelmaan ja sen sisältämiin toimenpiteisiin.

Näin valtuusto kokoontuu vuonna 2020

Valtuuston kokousaikataulu ja kokouskäytännöt vuonna 2020

Kunnanvaltuusto päätti ensi vuoden kokousjärjestelyistä. Valtuusto kokoontuu vuonna 2020 kuluvan vuoden tapaan pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Valtuuston kokouskuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaulun lisäksi Nurmijärven Uutisissa. Vuoden valtuustonkokoukset järjestetään seuraavina päivinä: 29.1., 26.2., 25.3., 22.4., 20.5., 10.6., 9.9. (OVK II), 28.10., 11.11. (OVK III, TA+verot) ja 9.12.

Kokouskutsu käsiteltävine asioineen toimitetaan sähköpostina hallintosäännön edellyttämässä ajassa. Valtuuston esityslistat ja liitteet toimitetaan kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille tallentamalla ne luottamushenkilöiden verkkopalveluun. Talousarvioasiakirjat ja muut vastaavat liitteet toimitetaan kuitenkin niin halutessa myös paperimuodossa. Lisäksi joitain esityslistakappaleita on käytettävissä kokouksissa mahdollisia häiriötilanteita varten sekä lehteriyleisöä varten.

Valtuustoaloite työllisyyskummitoiminnasta takaisin valmisteluun

Kunnanvaltuusto palautti valtuustoaloitteen työllisyyskummitoiminnasta uudelleen valmisteltavaksi. Aloitteen uudelleen valmistelusta teki Jenni Sandberg (sd.). Hän esitti, että aloitteeseen vastataan tekemällä selvitys työllisyyskummitoiminnan edellytyksistä.

Valtuustoaloitteissa yksityistiet ja kaavavaraus kauppapaikasta

Perussuomalaisten valtuustoryhmä yksityistie esitti yksityishankkeelle aikalisää siten, että yksityistiehanke keskeytetään vuoteen 2021 loppuun asti.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki myös aloitteen kauppapaikan saamiseksi Lopentien ja Hangontien risteykseen.

Takaisin listaukseen