Ajankohtaista

Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Talous, Valtuusto

Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja valitsi Vuorisen Nurmijärven uudeksi hallintojohtajaksi

10.6.2020

Valtuustotiedote 10.6.2020

Nurmijärven kunnanvaltuusto keskusteli kokouksessaan 10.6. kunnan talouden tilasta. Valtuusto käsitteli kunnan tilinpäätöksen ja arviointikertomukset vuodelta 2019. Valtuustonkokouksessa järjestettiin myös hallintojohtajan virkavaali, ja Nurmijärven uudeksi hallintojohtajaksi valittiin Katja Vuorinen. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä ja kokouksen videotallenteen voi katsoa kunnan kotisivuilta.

”Suurin huolenaihe kunnassa on tällä hetkellä talous. Koronan vaikutusten arvioidaan olevan Nurmijärven kunnan verotuloihin yli 15 miljoonaa euroa. Valtion kompensaatiota on odotettavissa noin 8 miljoonaa euroa. Vajetta syntyy siis melkoinen määrä ja lisäksi odotettavissa on, että sotepuolen kustannuksissa ajaudutaan edelleen vuoden 2019 tasolle, jolloin kustannuksiin tuli noin 8 prosentin nousu aiempaan”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

”Taloutta on kaikin keinoin tasapainotettava ja ensi vuoden kehyksen myötä tuodaan hallitukselle vielä kesäkuun aikana ensimmäisiä tasapainotustoimia päätöksentekoon. Työ jatkuu syksyllä NUUKA-ohjelman päivityksellä. Päätökset tulevat olemaan vaikeita, mutta uskon, että myös kuntalaisilta tulee tukea sille, että kustannuksiin suhtaudutaan kurinalaisesti, investointitasoa maltillistetaan ja talous pyritään saamaan terveelle pohjalla”, Mäkelä näkee. Myös kaikki valtuustoryhmät nostivat omissa ryhmäpuheenvuoroissaan esille talouden tasapainottamisen merkityksen.

Kunnanjohtaja kertoi valtuustolle myös Nurmijärven palveluverkkotyön etenemisestä.

”Kevään yksi suurimmista ponnistuksista kunnassa on ollut palveluverkkotyö. Kuntalaisille järjestetään vielä ennen kesälomia Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkoinfo 17.6 klo 17-18.30. Kuntalaiset voivat osallistua infoon lähettämällä kysymyksiä tekstiviesteillä, Whatsappilla sekä kunnan kotisivujen ja Youtuben kautta. Infoa on mahdollista seurata suorana lähetyksenä osoitteessa: www.nurmijarvi.fi/palveluverkko. Myös taltiointi on jälkikäteen katsottavissa samassa osoitteessa”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Valtuusto käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen
Lue lisää: Nurmijärven kunnan arviointikertomus vuodelta 2019, Tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päätti, että kunnan poistoeroa tuloutetaan 12 500,00 euroa. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1 394 131,40 euroa siirretään liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja Aleksia-liikelaitoksen tilikauden alijäämä -6 357,33 euroa siirretään liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Lisäksi Nurmijärven kunnan tilikauden alijäämä -17 126 026,87 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Valtuusto hyväksyi Nurmijärven kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2019 tilinpäätöksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

SDP:n valtuustoryhmä teki keskustelun aikana ponsiesityksen, jossa edellytettiin hallituksen selvittävän, onko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteet laadittu ja vahvistettu siten kuin Kuntalaki edellyttää. Valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta päivitetään kuntaorganisaation riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeet.  Tämän ponsiesityksen valtuusto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti jatkokäsittelyyn.

Valtuusto käsitteli myös kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Tarkastuslautakunnan laatimaan arviointikertomuksen painopistealueet olivat talouden tasapainottamistoimenpiteet, ostopalvelut, hankintaprosessi ja sopimukset sekä konserniohjaus- ja valvonta. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa muun muassa, että talouden tasapainotusta tulee jatkaa ja muuttuvaan tilanteeseen ja ympäristöön tulee reagoida välittömästi löytämällä lisää säästökohteita ja kiristämällä jo olemassa olevia säästötoimenpiteitä. Arviointikertomukseen voi tutustua tarkemmin tästä linkistä.

Valtuusto päätti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoitti, pohjaesityksen mukaisesti, että kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät arviointikertomuksen ja raportoivat valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Valtuusto päätti myöntää arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Katja Vuorisesta Nurmijärven uusi hallintojohtaja

Lue lisää: Hallintojohtajan virkavaali

Valtuusto valitsi syyskuun alussa vapautuvaan hallintojohtajan virkaan Limingan kunnassa hallintojohtajana työskentelevän Katja Vuorisen. Hallintojohtajan virkaa haki huhtikuussa 28 henkilöä.

Kunta on rekrytoinut uutta hallintojohtajaa, sillä kuntaa vuodesta 1984 palvellut nykyinen hallintojohtaja Jukka Anttila siirtyy syyskuun alussa eläkkeelle.

Hallintojohtaja on kunnan konsernipalveluiden toimialan johtaja. Konsernipalveluihin sisältyy muun muassa valtuuston, kunnanhallituksen ja konsernijaoston hallintotehtäviä, keskitetyistä palveluista kuntakehitys, elinvoimapalvelut, talouspalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, tietotekniikka ja henkilöstöpalvelut. Konsernipalveluissa työskentelee reilut 60 henkilöä.

Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnan hallinnon, tiedolla johtamisen ja strategisen johtamisen koordinointi ja kehittäminen. Hallintojohtaja toimii valtuuston sihteerinä ja vastaa kunnanhallituksen ja konsernijaoston valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Hallintojohtaja toimii myös kunnanjohtajan sijaisena. Lisäksi hallintojohtaja edistää työssään kuntalaisten osallisuutta sekä kuntalaisten ja kuntaorganisaation vuorovaikutusta.

Takaisin listaukseen