Ajankohtaista

Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Seitsemän veljestä 150, Valtuusto

Valtuusto päätti palveluverkkotyön aikataulusta – Nurmijärvi julistautui maailman Aleksis Kivi -pääkaupungiksi

29.1.2020

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29.1.2020 muun muassa palveluverkkotyön aikataulusta ja hyväksyi Heinojan sekä Ilvesvuori Pohjoisen kaavat. Lisäksi Nurmijärven kunta julistautui maailman Aleksis Kivi -pääkaupungiksi. Lue valtuuston esityslista täältä. Katso valtuuston kokouksen videotallenne täältä

Valtuusto päätti palveluverkkotyön aikataulusta ja kuntalaisten osallistamisesta

Lue lisää: Palveluverkkokäsittelyn aikataulu

Valtuusto hyväksyi palveluverkkokäsittelyn aikataulun. Seuraavaksi kuntalaiset pääsevätkin osallistumaan Me tehdään Nurmijärvi -työpajoihin helmikuussa ja kuntalaiskyselyllä. Lisätietoa palveluverkkotyöstä voi lukea lisää osoitteessa www.nurmijarvi.fi/palveluverkko.

Valtuuston päätöksessä tuotiin esille, että toimivalla palveluverkolla on merkittävä rooli kunnan kasvun kestävyyden turvaamisessa. Erityisesti kunnan väestömäärän kasvu, väestön ikärakenteen muutokset, kunnan maankäytön ja kaavoituksen kehittyminen sekä palveluissa tapahtuvat muutokset edellyttävät palveluverkon tarkoituksenmukaisuuden säännöllistä arvioimista.

Nurmijärven palveluverkkotyö keskittyy pääasiallisesti varhaiskasvatus-, sivistys-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta palveluverkkotyön toteuttaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä eli Keusote.

Valtuuston päätöksen mukaan palveluverkkotyötä jatketaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman eli NUUKA-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Palveluverkkotyön koordinoinnista vastaavat sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Kunnanjohtaja nimeää työn toteutusta tukevan työryhmän.

Valtuuston päätöksen mukaisesti palveluverkkotyö tulee tehdä kuntalaisia, palvelujen käyttäjiä ja henkilökuntaa osallistaen. Työssä tulee myös kuulla lautakuntia, vaikuttamistoimielimiä ja sidosryhmiä.

Nurmijärven kunta järjestää helmikuussa kolme Me tehdään Nurmijärvi -työpajaa, joissa kuntalaiset pääsevät osallistumaan palveluverkkotyön suunnitteluun. Ensimmäinen työpaja järjestetään eteläisen Nurmijärven alueella 6.2. Klaukkalassa. Toinen keskisen Nurmijärven alueella 12.2. Kirkonkylässä ja kolmas 13.2. pohjoisen Nurmijärven alueella Rajamäellä. Helmikuun 26. päivä järjestetään päättäjätyöpaja.

”Työpajojen pohjalta viranhaltijat pääsevät valmistelemaan palveluverkon suunnittelua varten kriteerit, jotka viedään valtuuston päätettäväksi maaliskuussa 25. päivä”, tekninen johtaja Jouko Lehtonen kertoo.

Valtuuston päätöksen mukaan palveluverkkotyö vaiheistetaan aikataulullisesti siten, että palveluverkon toimipisteisiin kohdistuvat kiireelliset tilaratkaisut voidaan päättää ja toteuttaa palvelujen sujuvan ja taloudellisen järjestämisen edellyttämässä aikataulussa. Palveluverkkotyön tulee olla kokonaisuutena valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valtuusto hyväksyi Heinojan kaavan

Lue lisää: Heinojan kaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkonkylän Heinojan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus olivat nähtävillä 27.12.2018-7.2.2019.

”Heinojan asemakaava tarjoaa tulevaisuudessa tontin sadalle omakotitalorakentajalle eli noin 400 nurmijärveläiselle. Heinojan alue sijaitsee lähellä Kirkonkylän palveluita, mutta sen läpi kulkee myös Seitsemän veljeksen vaellusreitti, joten alue sopii mainiosti myös luonnonystäville”, Nurmijärven kunnan tekninen johtaja Jouko Lehtonen sanoo.

Valtuusto hyväksyi Ilvesvuori Pohjoisen kaavan

Lue lisää: 2-194 Ilvesvuori Pohjoinen, Kuusimäen työpaikka-alueen laajennuksen asemakaava ja asemakaavamuutos

Valtuusto hyväksyi Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavamuutoksen. Ilvesvuori Pohjoisen asemakaava ja asemakaavamuutoksen tarkistettu asemakaavaehdotus oli nähtävillä 20.5.-18.6.2019.

Valtuusto myönsi eron kolmelle luottamushenkilölle

Lue lisää: Eron myöntäminen Satu Rauhalalle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaalit, Eron myöntäminen Pasi Riepposelle luottamustehtävistä sekä täydennysvaali, Eron myöntäminen Miranda Vuolasrannalle luottamustehtävästä sekä täydennysvaali

Valtuusto myönsi Satu Rauhalalle (vihr) eron Nurmijärven vesi -liikelaitoksen johtokunnan varsinaisesta jäsenyydestä, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä, jätelautakunta Kolmenkierron varsinaisesta jäsenyydestä ja vihreiden valtuustoryhmän 1. varavaltuutetun luottamustehtävästä. Tilalle Nurmijärven vesi –liikelaitoksen johtokuntaan valittiin Pauliina Pukarinen, Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan Kirsi Kirves ja jätelautakunta Kolmenkiertoon valittiin Jonna Heinonen.

Kunnanvaltuusto myönsi Pasi Riepposelle (kok.) eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja valtuuston varajäsenyydestä. Hänen tilalleen nimitettiin Tero Salomaa.

Valtuusto myönsi Miranda Vuolasrannalle (sd.) eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä. Vuolasrannan tilalle nimitettiin Eeva Kotiniitty.

Nurmijärven kunnanvaltuusto julisti Nurmijärven maailman Aleksis Kivi –pääkaupungiksi

Lue lisää: Aleksis Kivi -pääkaupungiksi julistautuminen

Aleksis Kivi sijoitti merkittävimmät teoksensa Nurmijärvelle. Kuluvana vuonna vietetään Seitsemän veljestä 150 -juhlavuotta, jossa kunta nostaa esille lukutaidon ja -innon merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Kunnioittaakseen Aleksis Kiven elämäntyötä ja hänen kulttuurisia juuriaan Nurmijärven kunta julistautuu Seitsemän veljeksen juhlavuotena maailman Aleksis Kivi -pääkaupungiksi (the Capital of Aleksis Kivi).

”Hänen tekstinsä ja teemansa ovat ajankohtaisempia nyt kuin koskaan”, totesi valtuuston puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan Kallepekka Toivonen.

Katso kaikki juhlakokouksen puheenvuorot ja Juha Poikelan musiikkiesitys valtuustonkokouksen videotallenteelta (kohdasta 50:50)

Valtuuston kokouksessa jaettiin kunniamerkkejä kolmelle valtuutetulle

Valtuustonpuheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti kolme tasavallan presidentin myöntämää kunniamerkkiä. Petri Vaulamolle (kok.) myönnettiin Suomen Leijonan ansioristi. Maiju Tapiolinnalle (ps.) sekä Tero Artelille (smp) myönnettiin molemmille Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalit kultaristein.

Katso kunniamerkkien myöntäminen valtuustonkokouksen videotallenteelta (kohdasta 1:44.40)

Kolme valtuustoaloitetta
Vihreiden valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteessaan, että Seitsemän veljeksen kunniaksi perustetaan luonnonsuojelualue.

Sote-luottamushenkilöinä Nurmijärven kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut esittivät valtuustoaloitteessaan uudenlaisia ratkaisuja ikäihmisten asumiseen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteessaan Valkjärven koulun uudelleenrakentamista (ps.)

Takaisin listaukseen