Ajankohtaista

Lapset, Opetus ja koulutus

Valkjärven koulun ja esiopetuksen opetusjärjestelyt keväällä 2020

21.11.2019

Valkjärven koululaiset ja alkuluokan oppilaat ovat opiskelleet koulun tulipalon jälkeen Uotilan koululla. Koulupalon jälkeen koulutyö on saatu toimimaan ja Valkjärven oppilaiden koulukuljetukset on järjestetty erikseen tilattuina koulukyyteinä viikon 47 alusta alkaen.

Olemme saaneet myös palautetta, jonka mukaan osa oppilaista haluaisi jatkossakin käyttää bussia koulumatkoillaan. Selvitämme parhaillaan asiaa ja teemme mahdollisesti koulukuljetuskyselyn huoltajille ensi viikon aikana.

Uotilan koululla lasten kouluarjen tukena on kahden koulun henkilökunta, mikä luo turvaa lapsille tässä haastavassa tilanteessa.

Nurmijärven kunta on selvittänyt tilapäisratkaisujen rakentamisen mahdollisuuksia keväälle 2020. Keski-Uudenmaan Maakuntamuseo on todennut lausunnossaan 18.11.2019, että Valkjärven koulun koulurakennus ei ole palon jäljiltä enää korjattavissa. Tilakeskus on jättänyt purkulupahakemuksen kunnan rakennusvalvontaan 19.11.2019. Kun purkulupa saadaan, tilakeskus käynnistää kilpailuttamisen purku-urakoitsijan saamiseksi. Kun raivaustyöt päästään aloittamaan, niiden arvioidaan kestävän pari kuukautta. Raivaustyöt ja väistötilat samalla tontilla voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Opetuksen järjestämisen jatko lukuvuoden 2019–2020 loppuun

Valkjärven koulun oppilaiden väliaikaiset opetusjärjestelyt toteutetaan edellä kerrotuista syistä Uotilan koulun tiloissa myös kevätlukukaudella eli opiskelu jatkuu Uotilan koulussa kevään 2020 loppuun saakka.

Kyseessä on tilapäisratkaisu lukuvuodeksi 2019–2020. Hallinnollisesti kyseessä on edelleen kaksi eri kouluyksikköä, joilla on oma henkilöstö ja rehtorit.

Nurmijärven kunta ratkaisee kevään aikana, missä tiloissa tuleva lukuvuosi 2020–2021 järjestetään.

Tiedote on lähetetty aiemmin tänään ko. koulujen ja esiopetuksen huoltajille Wilman ja Päikyn välityksellä.

Takaisin listaukseen