Yritystuet koronavirus­tilanteessa

Yksinyrittäjien yritystuki kunnasta

Avustuksen ehtona heikentynyt taloudellinen tilanne

Yksinyrittäjien 2 000 €:n kertakorvauksena maksettavan yritystuen haku Nurmijärven kunnalta on edelleen käynnissä. Mikäli et ole sitä vielä hakenut ja täytät alla olevat kriteerit, voit hakea sitä 30.9.2020 asti, 16.3 – 31.8.2020 aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi yrityksen kotipaikan tulee olla ytj.fi – sivujen mukaan Nurmijärvi (posti- tai käyntiosoitteena Nurmijärvi ei riitä).

Työ- ja elinkeinoministeriön määrittelemät yksinyrittäjän tuen kriteerit (tem.fi sivut 1.6.2020):

  • olet päätoimisesti yritystoimintaa harjoittava henkilö (ei voi olla yhtäaikaisesti palkkatuloa). Huom! eläketulo ei ole este tuen saamiselle, mikäli muut tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät.
  • yrityksessäsi työskentelee hakuhetkellä vain yksi henkilö. Mikäli yrityksessäsi on työsuhteisia työntekijöitä (lyhyempiaikaisestikin tai lomautettuna tai äitiys tai vanhempainvapaalla) tulee tukea hakea ELY-keskuksesta
  • sinulla on yel-vakuutus tai minimissään 20 000€:n vuosittaiset yrittäjätulot

Hakemuksen käsittelyssä tarvittavat liitteet (pdf, jpeg tai jpg-muodossa):

  • veroilmoitus vuodelta 2019 (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – liikkeen- tai ammattiharjoittaja (5), tilikausi 31.12.2019) tai tilinpäätös vuodelta 2019
  • tämän hetken tilanteen mukainen verovelkatodistuksen. Mikäli verovelkaa on, tarvitaan siitä myös maksusuunnitelma tai todiste, että sitä on haettu verottajalta (kuvaruutukaappaus tms., josta asia ilmenee). Verovelkatodistuksen voit tilata täältä: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/verovelkatodistuksen-tilaaminen/
  • jäljennöksen kirjanpidosta tai tiliotteet ajalta tammikuu – viimeisin mahdollinen kuukausi kuluvalta vuodelta

Hae tukea täältä

Lisätietoja asiasta: elinkeinojohtaja Marko Järvenpää, puh 040 317 2011, marko.jarvenpaa(at)nurmijarvi.fi tai elinkeinokoordinaattori Pekka Vuorenranta, puh 040 317 2019, pekka.vuorenranta(at)nurmijarvi.fi

Lisätietoja yksinyrittäjän tuesta Tem:n sivulta

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Sen sijaan jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että:

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Katso lisätietoja työttömyysturvasta TEM:n sivuilta