Yritystoiminnan tilastotietoa

Tältä sivulta löydät tilastotietoa yritystoiminnasta. Osassa tilastoista on tarkkailtu tunnuslukuja vain Nurmijärven kunnan alueella toimivien yrityksien osalta. Osassa tilastoista - niiden vertailtavuuden vuoksi - tiedot löytyvät myös lähialueiden osalta (esim. Kuuma-kunnat, pääkaupunkiseutu).

Tilastojen päivittämistiheys on pääsääntöisesti kerran vuodessa. Tiedot tuotetaan virallisista tietolähteistä, silloin kun ne sieltä ovat saatavissa. Tietolähteinä käytetään mm. Tilastokeskusta sekä Uusyrityskeskusta. Vertailtavuuden vuoksi tarkastelujaksona toimii kalenterivuosi.

Lisätietoja

Tilastotietoa löydät seuraavien kokonaisuuksien alta:

1. Yrityskanta

2. Työpaikat ja työllisyys

3. Perustetut ja lopettaneet yritykset


1. Yrityskanta

Nurmijärven kunnan yrityskannan kehitys. Viimeisin tarkasteluvuosi on vuosi 2016.

Nurmijärven yrityskannan kehitys

Tietolähde; Tilastokeskus


2. Työpaikat ja työllisyys

  • Nurmijärven, Kuuma-kuntien sekä pääkaupunkiseudun työllisyyden kehitys (viimeisin tarkasteluvuosi 2017)
  • Nurmijärven työllisen työvoiman, työpaikkojen sekä työpaikkaomavaraisuuden kehitys (viimeisin tarkasteluvuosi 2015)
  • Työssäkäyntialueet (viimeisin tarkasteluvuosi 2015)

Nurmijärven, Kuuma-kuntien ja Pks:n työttömyysaste %

Nurmijärven työllinen työvoima, työpaikat sekä työpaikkaomavaraisuusaste

Työssäkäyntialueet

 Tietolähde; Tilastokeskus


3. Perustetut ja lopettaneet yritykset

Nurmijärvelle sekä koko Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen toiminta-alueelle perustetut ja lopettaneet yritykset vuosi 2017 + kaksi edellistä vuotta

Tietolähde; Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus


Takaisin sivun ylälaitaan