TE-toimisto - työkaluja rekrytointiin

  • osaavaa työvoimaa kouluttamalla
  • tukea palkkauskustannuksiin
  • tukea henkilöstön vähentämis- ja muutostilanteissa

Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja.

Olemme henkilöstön hankinnan ja kehittämisen asiantuntijoita. Tunnemme elinkeinoelämän, työmarkkinat ja työnhakijat. Olemme osa seudullista yrityspalveluverkostoa ja räätälöimme ratkaisut työnantajan tarpeisiin.

Kauttamme Nurmijärven alueella täytetään vuosittain yli 3000 avointa työpaikkaa. Työpaikkojen täyttö on nopeaa ja tehokasta, myös sijais- ja määräaikaishakuihin.

Osaavaa työvoimaa koulutuksella

Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelun yhteystiedot

Puh. 0295 040 002 (klo 9.00 - 16.15)


Kotisivut

Aloittavan yrittäjän palvelut

Starttirahalla yrittäjäksi