TTS - yrityksille ja yhteisöille

Yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää TTS:n koulutustarjontaa sekä tutkimus-, asiantuntija- ja konsultointipalveluja monissa eri tilanteissa.

Esimerkiksi TTS:n järjestämä henkilöstökoulutus voi olla tiettyyn tarpeeseen järjestettyä lyhytkoulutusta tai esimerkiksi tutkintoon johtavaa pidempiaikaista koulutusta. Koulutusyhteistyön kautta yritys voi saada myös monenlaista tukea erilaisiin muutostilanteisiin. Muutostilanteet voivat liittyä esimerkiksi henkilöstön rekrytointiin tai henkilöstön kouluttamiseen muuttuneissa olosuhteissa.

TTS toteuttaa yrityksille ja yhteisöille suunnattuja palveluja rakentamiseen ja asumiseen, logistiikkaan (henkilö- ja tavaraliikenne) sekä teknologiaan ja luonnonvara-alaan suuntautuen. Tuottavuuteen ja hyvinvointiin liittyviä konsultointi-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja TTS toteuttaa kaikille yrityksille ja yhteisöille toimialasta riippumatta.

TTS tarjoaa asiantuntija- ja konsultointipalveluja muun muassa yritystoiminnan kehittämiseen, työmenetelmiin, teknologiaan, tuottavuuteen, kustannustehokkuuteen, energiatehokkuuteen, ekotehokkuuteen ja asumiseen liittyen. TTS tuottaa myös uusimpia tutkimustuloksia muun muassa luonnonvarat ja energia, asuminen ja ympäristö sekä tuottavuuden ja hyvinvoinnin toimialueilla.

Lisäksi TTS tekee yrityksille, yhteisöille ja esimerkiksi ammattilehdille koneiden ja laitteiden testauksia.

 

TTS Työtehoseura

Asiakaspalvelu:
Puh. (09) 2904 1200

Kotisivut