Keuda

Keuda on ammatillisen koulutuksen monialainen, uudistava suunnannäyttäjä ja osaamisen varmistaja sekä työllistymisen edistäjä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.  Koulutustarjontamme on käytännönläheinen ja se kattaa kaikki eri koulutusalat. Se tarjoaa laajat mahdollisuudet ja yksilöllisen opiskeluohjelman.

Keudan slogan Työelämän taitaja kertoo sekä henkilöstöstämme että meiltä valmistuneista ammattilaisista. Tuotamme asiakkaillemme hyvinvointia ja kilpailukykyä tarjoamalla tasokkaita, vetovoimaisia ja työelämälähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluja.

Työelämäyhteistyö

Keuda on toiminnassaan sitoutunut yhteistyöhön yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Yhteistyö toteutuu sekä opetuksen sisällön kehittämisen että erilaisten kehittämishankkeiden ja -projektien kautta.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ovat lisänneet ja systematisoineet yhteistyön toteutusta. Keudan Ammattiosaamisen toimikunta vastaa osaltaan tämän yhteistyön suunnittelusta. Opetussuunnitelmien ja käytännön yhteistyön toteutukseen vaikuttavat myös alakohtaiset neuvottelukunnat.

Keudalla on pysyvä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämistä.

Palvelut: 

  • osaamiskartoitukset
  • henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • liiketoimintaosaaminen
  • pätevöitymis- ja korttikoulutukset
  • tuotekehittäjän ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto
  • räätälöidyt koulutus- ja kehittämisohjelmat
  • oppisopimuskoulutus
     

 

Keuda

Keudan aikuisopisto
Puh. 09 273 81

Keudan oppisopimuskeskus
Puh. 09 273 81

Kotisivut