Tekes

Tekes on teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Rahoitamme haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistämme yritysten kehittymistä. Asiakkaitamme ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat.

Tekesin palvelut

Tekes edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tarjoamme rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta sekä verkostoitumisen mahdollisuuksia. Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein kohderyhmä.

Aloittaville yrityksille Tekes korjaa rahoituksen markkinapuutetta rahoittamalla pienillä panoksilla suurta joukkoa siemenvaiheen yrityksiä ja jatkamalla merkittävällä panostuksella lupaavimpien yritysten rahoitusta.

Tekes kannustaa suuria yrityksiä tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistämiseen sekä yhteistyöhön pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Rahoitamme projekteja, jotka luovat pohjaa elinkeinojen ja liiketoiminnan uudistumiselle.

Julkisen tutkimuksen rahoituksessa Tekes painottaa monialaisia ryhmiä, jotka pystyvät luomaan hyvän kasvualustan tutkimuslähtöisille liiketoiminnoille ja yrityksille sekä uusille huippuosaamisen aloille. Painotamme rahoituksessa uusia liiketoimintoja synnyttävää tutkimusta sekä elinkeinoelämän tarpeita ennakoivaa strategista tutkimusta.

Yhteystiedot

Kotisivut