EMO ry - Eteläisen maaseudun osaajat

Emo:

  • rakentaa kanssasi yhteistä maaseutuamme
  • toteuttaa paikallista ja valtakunnallista EU:n LEADER-maaseudun kehittämisohjelmaa
  • toteuttaa ohjelmaan liittyviä omia hankkeita
  • myöntää yritystukia maaseudun mikroyrityksille

Maaseutuohjelma kertoo tavoitteistamme. Toiminnassa painotamme teidän tarpeitanne. EMOn kautta voi hakea rahoitusta mm. kylän ympäristö-, kulttuuri-, palvelu- ja yrittäjyyshankkeisiin.

EMOn kautta voi hakea hanketukea yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä koulutushankkeisiin. Pienet yritykset voivat hakea käynnistys-, investointi- tai kehittämistukea.

Tuen saamisen ehtoina on mm. se, että tuettava toiminta on EMOn paikallisen kehittämisohjelman mukaista ja täyttää EMOn valintakriteerit.

Tervetuloa mukaan kehittämistyöhön!

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Esko Pietari
Puh. 050 573 2972

Kotisivut