Liiketoiminnan kehittäminen

Välillä on hyvä pysähtyä tarkistamaan oman yritystoiminnan nykytilannetta sekä miettiä mitä yritystoiminnassa on tähän mennessä tapahtunut ja mihin suuntaan sen haluaa etenevän. Yrityksen toiminta saattaa kaivata ulkopuolisen tahon puolueetonta neuvontaa, jotta se voi uudistua.

Maailma muuttuu hurjalla vauhdilla ja sen mukana myös markkinat. Yrityksen alkuvaiheessa markkinat sekä kilpailutekijät ovat usein toisenlaiset kuin nykyhetkellä. Yrityksen asiakaskohderyhmät ja toiminta-alueet ovat voineet muuttua, tuotteen tai palvelun kysyntä hiipua. Myös tuotteistaminen sekä hinnoittelu saattavat kaivata aika ajoin tarkastelemista.

Nykypäivän yritystoiminta edellyttää usein asiakkaiden segmentointia ja jakamista omiksi kohderyhmikseen, vuosittaisia toimenpiteitä sekä budjetointia selkeyttämään. On tärkeää tiedostaa ketä varten yritys on olemassa, mitkä ovat sen palvelut tai tuotteet, millä hinnalla niitä tuotetaan ja milloin toimenpiteet on järkevintä toteuttaa. Nämä kaikki ovat liiketoiminnan perusasioita ja kysymyksiä, joista on hyvä keskustella ammattilaisen kanssa.