Nurmijärven Yrittäjät

Nurmijärven Yrittäjät ry tekee läheistä yhteistyötä muiden yrittäjäyhdistysten sekä kunnan elinkeinotoimen kanssa. Siitä viimeisimpänä Nurmijärven että Klaukkalan Yrittäjien talkoovoimilla kunnostettu Yritysneuvontapiste Vinkki.

Tämän kaltainen yhteistyö, jossa tähdätään kaikkien yrittäjien hyvinvointiin ja parempiin neuvontapalveluihin on meidän yhdistysten perustyötä. Emme palvele vain jäseniämme, vaan mm. tällä toiminnalla suodaan yritysneuvonnalle mahdollisuudet toimia Nurmijärven alueella. Näitä Vinkin palveluja voivat käyttää kaikki kuntamme yrittäjät.

Yhteistyöllä saamme alueellemme järjestettyä hyviä ja merkittäviä koulutustapahtumia, jotka hyödyttävät niin jäseniämme kuin myös niitä yrittäjiä, jotka eivät kuulu yhdistyksiin. Yhteistyö on voimaa myös kunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä. Olemme vuosien saatossa saaneet paljon aikaan kunnan myönteisen yritysilmanpiirin luomiseksi. Sitä työtä meidän tulee edelleen jatkaa ja se koetaankin paikallisyhdistyksissä tärkeimmäksi tehtäväksi.

 

Nurmijärven Yrittäjät 

Kotisivut