Klaukkalan Yrittäjät

Toimintamme painottuu yrittäjäpoliittiseen edunvalvontaan, jäsenyritysten toiminnan parantamiseen, koulutukseen ja verkostoitumiseen sekä kansainvälistymiseen järjestämällä 
erilaisia koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

Klaukkalan Yrittäjät harjoittavat yhteistoimintaa myös oman kunnan ja naapurikuntien yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Nurmijärven kunnan ja etenkin elinkeinotoimen kanssa.

Klaukkalan Yrittäjät ovat mukana edistämässä yrittäjyys-kasvatusta kunnassa mm. osallistumalla Nurmijärven yrittäjyyskasvatus työryhmään sekä tekemällä kouluvierailuja.

Klaukkalan Yrittäjät

Kotisivut